โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กิจกรรม

สัมมนาเส้นทางความรู้มุ่งสู่นักบัญชี 4.0
ศุกร์ 8 กันยายน 2560 - ศุกร์ 8 กันยายน 2560

สถานที่ : ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
>> อ่านต่อ


สัมมนาเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายความคิดสู่นักธุรกิจรุ่นใหม่
อังคาร 29 สิงหาคม 2560 - อังคาร 29 สิงหาคม 2560

สถานที่ : ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
          นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการสัมมนา "เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ" จุดประกายความคิดสู่นักธุรกิจรุ่นใหม่ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยได้รับเกียรติจากคุณพีระรักษ์  พิชญกุล เลขาธิการหอการค้าจังหวัดลำปาง อดีตประธานชมรมทายาทธุรกิจและนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดลำปาง >> อ่านต่อ


Thailand Research Expo 2017 : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
พุธ 23 สิงหาคม 2560 - อาทิตย์ 27 สิงหาคม 2560

สถานที่ : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา
Thailand Research Expo 2017 : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานครWebsite: http://researchexpo.nrct.go.th >> อ่านต่อ


วันสุดท้ายการถอนรายวิชาโดยได้รับระดับคะแนน W
ศุกร์ 18 สิงหาคม 2560 - ศุกร์ 18 สิงหาคม 2560

สถานที่ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
วันสุดท้ายการถอนรายวิชาโดยได้รับระดับคะแนน Wติดต่องานทะเบียน มทร.ล้านนา ลำปาง  >> อ่านต่อ


เปิดรั้วราชมงคลล้านนางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560
พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2560 - พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2560

สถานที่ : อาคารวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : สาขาวิทยาศาสตร์
>> อ่านต่อ


ราชมงคลร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองถวายพ่อหลวง
พุธ 16 สิงหาคม 2560 - พุธ 16 สิงหาคม 2560

สถานที่ : โรงเรือนได้ดอก สาขาพืชศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ : สาขาพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีปลูกดาวเรืองให้บานสะพรั่งทั้วมหาวิทยาลัยฯ ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ บริเวณโรงเรือนไม้ดอก สาขาพืชศาสตร์ (ด้านหลังศาลาพระพุทธ) มทร.ล้านนา ลำปาง การแต่งกาย: คณาจารย์ บุคลากร ชุดพื้นเมือง/ชุดไว้ทุกข์ ... >> อ่านต่อ


ราชมงคลร่วมใจ ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม
พุธ 9 สิงหาคม 2560 - พุธ 9 สิงหาคม 2560

สถานที่ : แปลงนาสาธิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : แผนกพืชไร่นา
กำหนดการคลิก >> อ่านต่อ


พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 60
พุธ 9 สิงหาคม 2560 - พุธ 9 สิงหาคม 2560

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรม กองการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๕  พรรษา  วันพุธ   ที่  ๙   สิงหาคม   ๒๕๖๐   ณ  อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กำหนดการคลิก กำหนดการคลิก >> อ่านต่อ


โครงการคุณธรรม จริยธรรม ค่ายคนดี 60
เสาร์ 5 สิงหาคม 2560 - อาทิตย์ 6 สิงหาคม 2560

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา
>> อ่านต่อ


วันสุดท้าย ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560
ศุกร์ 28 กรกฎาคม 2560 - ศุกร์ 28 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
วันสุดท้าย ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 >> อ่านต่อ


Count Activity : 201 - 210 ทั้งหมด 304

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา