โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กิจกรรม

วันสุดท้ายการถอนรายวิชาโดยได้รับระดับคะแนน W
ศุกร์ 30 สิงหาคม 2562 - ศุกร์ 6 กันยายน 2562

สถานที่ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
 วันสุดท้ายการถอนรายวิชาโดยได้รับระดับคะแนน W https://regis.rmutl.ac.th/student/login >> อ่านต่อ


โครงการ “ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ”
อังคาร 27 สิงหาคม 2562 - อังคาร 27 สิงหาคม 2562

สถานที่ : อาคารปฏิบัติการกลาง
ผู้รับผิดชอบ : สาขาศิลปศาสตร์
>> อ่านต่อ


นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบทะเบียนกลาง ครั้งที่ 1
จันทร์ 19 สิงหาคม 2562 - ศุกร์ 27 กันยายน 2562

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบทะเบียนกลาง ครั้งที่ 1 https://regis.rmutl.ac.th/student/login >> อ่านต่อ


รับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33
จันทร์ 19 สิงหาคม 2562 - จันทร์ 19 สิงหาคม 2562

สถานที่ : หอประชุม มทร.ธัญบุรี
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
>> อ่านต่อ


ซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33
เสาร์ 17 สิงหาคม 2562 - เสาร์ 17 สิงหาคม 2562

สถานที่ : หอประชุม มทร.ธัญบุรี
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา
>> อ่านต่อ


สอบกลางภาค 1/2562
อังคาร 13 สิงหาคม 2562 - ศุกร์ 16 สิงหาคม 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 มทร.ล้านนา ลำปาง  ตรวจสอบตารางสอบ คลิก http://registra.lpc.rmutl.ac.th/exams.php >> อ่านต่อ


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 2562
อังคาร 6 สิงหาคม 2562 - พุธ 7 สิงหาคม 2562

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา
>> อ่านต่อ


ซ้อมย่อยรับปริญญาบัตร
ศุกร์ 2 สิงหาคม 2562 - เสาร์ 3 สิงหาคม 2562

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กำหนดจัดพิธีซ้อมย่อยรับปริญญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รายละเอียดคลิก >> อ่านต่อ


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
ศุกร์ 26 กรกฎาคม 2562 - ศุกร์ 26 กรกฎาคม 2562

สถานที่ : ศาลาราชมงคล
ผู้รับผิดชอบ : กองกลาง
การแต่งกาย ชุดปกติขาว หรือชุดสุภาพสีเหลือง >> อ่านต่อ


การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11
พุธ 24 กรกฎาคม 2562 - พุธ 24 กรกฎาคม 2562

สถานที่ : ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11 นั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นเวทีในการแปลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม สู่สังคมภายนอก ตลอดจนสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เว็บไซต์ rmutcon2019.rmutl.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิ... >> อ่านต่อ


Count Activity : 131 - 140 ทั้งหมด 324

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา