โลโก้เว็บไซต์ สี /ดอกไม้ สัญลักษณ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สี /ดอกไม้ สัญลักษณ์


สีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สีม่วง

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ดอกหางนกยูงไทย ชื่อพื้นเมือง ดอกซอมพอ เป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ชื่อสามัญ Pride of Barbados, Peacock's Crest   ชื่อวิทยาศาสตร์ Caesalpinia pulcherrima Sw. ลักษณะต้นเป็นไม้พุ่ม มีลำต้นขนาดเล็ก เรือนยอดโปร่ง กิ่งอ่อนสีเขียว กิ่งแก่สีน้ำตาล มีใบรวมออกเป็นแผง ปลายใบมน โคนใบแหลมดอก ดอกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ช่อดอกยาวมีสีแดง เหลือง ชมพู  ส้ม ดอกมี  5 กลีบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา