โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (BAC) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (BAC)


 
เมนูหลัก

 

- กำหนดการประชุมประจำปี 2565

คำสั่งคณะกรรมการบริหาร 

แผนจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร

 

รายงานและมติการประชุม

 

 

 

รายงานประชุม BAC ครั้งที่ 9/2565

-  รายงานประชุม BAC ครั้งที่ 8/2565

รายงานประชุม BAC ครั้งที่ 7/2565

รายงานประชุม BAC ครั้งที่ 6/2565

รายงานประชุม BAC ครั้งที่ 5/2565

รายงานประชุม BAC ครั้งที่ 4/2565

รายงานประชุม BAC ครั้งที่ 3/2565

รายงานประชุม BAC ครั้งที่ 2/2565

รายงานประชุม BAC ครั้งที่ 1/2565

รายงานประชุม BAC ครั้งที่ 9/2564

รายงานประชุม BAC ครั้งที่ 8/2564

- รายงานประชุม BAC ครั้งที่ 7/2564

รายงานประชุม BAC ครั้งที่ 6/2564

- รายงานประชุม BAC ครั้งที่ 5/2564

- รายงานประชุม BAC ครั้งที่ 4/2564

รายงานประชุม BAC ครั้งที่ 3/2564

- รายงานประชุม BAC ครั้งที่ 2/2564

- รายงานประชุม BAC ครั้งที่ 1/2564

 

 

   

กำหนดการประชุมประจำปี พ.ศ. 2565

 

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2565

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2565

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 3/2565

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 4/2565

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 5/2565

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 6/2565

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 7/2565

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 8/2565

 

บันทึกขอเชิญประชุม

บันทึกขอเชิญประชุมคณะกก.บริหาร ครั้งที่ 1/2565

บันทึกขอเชิญประชุมคณะกก.บริหาร ครั้งที่ 2/2565

บันทึกขอเชิญประชุมคณะกก.บริหาร ครั้งที่ 3/2565

บันทึกขอเชิญประชุมคณะกก.บริหาร ครั้งที่ 4/2565

บันทึกขอเชิญประชุมคณะกก.บริหาร ครั้งที่ 5/2565

บันทึกขอเชิญประชุมคณะกก.บริหาร ครั้งที่ 6/2565

บันทึกขอเชิญประชุมคณะกก.บริหาร ครั้งที่ 7/2565 

 

อื่น ๆ

เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 1/2565

เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 2/2565

เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 3/2565

เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 4/2565

เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 6/2565

เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 7/2565

---------------------------------------

แบบเสนอวาระการประชุม ครั้งที่ 3/2565

แบบเสนอวาระการประชุมฯครั้งที่ 4/2565

แบบเสนอวาระการประชุมฯครั้งที่ 6/2565

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา