โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กิจกรรม

ซ้อมย่อยรับปริญญาบัตร
ศุกร์ 2 สิงหาคม 2562 - เสาร์ 3 สิงหาคม 2562

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กำหนดจัดพิธีซ้อมย่อยรับปริญญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รายละเอียดคลิก >> อ่านต่อ


การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11
พุธ 24 กรกฎาคม 2562 - พุธ 24 กรกฎาคม 2562

สถานที่ : ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11 นั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นเวทีในการแปลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม สู่สังคมภายนอก ตลอดจนสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เว็บไซต์ rmutcon2019.rmutl.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิ... >> อ่านต่อ


อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ
พุธ 19 มิถุนายน 2562 - พุธ 19 มิถุนายน 2562

สถานที่ : ห้องเธียร์เตอร์ ช้ัน 2 อาคาร 84 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
>> อ่านต่อ


เปิดภาคการศึกษา
จันทร์ 17 มิถุนายน 2562 - จันทร์ 17 มิถุนายน 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา ลำปาง
>> อ่านต่อ


สานสัมพันธ์น้องพี่ RMUTLL 2019
จันทร์ 10 มิถุนายน 2562 - ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษา
>> อ่านต่อ


ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
จันทร์ 10 มิถุนายน 2562 - ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ผู้รับผิดชอบ : สาขาศิลปศาสตร์
>> อ่านต่อ


เรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์/ปรับพื้นฐานวิชาชีพ
พุธ 5 มิถุนายน 2562 - อังคาร 11 มิถุนายน 2562

สถานที่ : อาคารปฏิบัติการกลาง /อาคารแต่ละคณะ
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา ลำปาง
>> อ่านต่อ


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ /ประชุมผู้ปกครอง รหัส62
อังคาร 4 มิถุนายน 2562 - อังคาร 4 มิถุนายน 2562

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ / ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา
>> อ่านต่อ


บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่'62ออนไลน์
จันทร์ 27 พฤษภาคม 2562 - จันทร์ 3 มิถุนายน 2562

สถานที่ : https://regis.rmutl.ac.th/student/login
ผู้รับผิดชอบ : งานรับสมัครนักศึกษา
>> อ่านต่อ


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุมศึกษา และพนักงานราชการ
ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2562 - ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2562

สถานที่ : กองบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบ : กองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวนทั้งสิ้น 93 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 17 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://entrance.rmutl.ac.th/Dep (สมัครออนไลน์เท่านั้น ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับสมัครโทร. 053 921444 ต่อ 1234 >> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 185

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา