โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กิจกรรม

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559 - พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณอาคารอำนวยการ  มทร.ล้านนา ลำปาง  เวลา ๐๖.๐๐ น.  >> อ่านต่อ


ปฐมนิเทศนักศึกษา และทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
จันทร์ 8 สิงหาคม 2559 - พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้่านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา
ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2559 เวลา 07.00-16.008 สิงหาคม 2559        ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ 9 สิงหาคม 2559         ตรวจสุขภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) ทุกคณะ และ ตรวจสุขภาพนักศึกษาระดับ ปวส. ทุก... >> อ่านต่อ


กำหนดการเทียบโอน (ภาคพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
เสาร์ 6 สิงหาคม 2559 - เสาร์ 6 สิงหาคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
กำหนดการเทียบโอน (ภาคพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนการศึกษา (ภาคพิเศษ)วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 เทียบโอนก... >> อ่านต่อ


กำหนดการเทียบโอนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 - พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
กำหนดการเทียบโอนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนการศึกษา (ภาคปกติ) >> อ่านต่อ


ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ทแบบไร้สาย 27/07/2559
พุธ 27 กรกฎาคม 2559 - พุธ 27 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ทุกเขตพื้นที่)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนื่องด้วยบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด (SBN) ซึ่งเป็นคู่สัญญาของโครงการบริการอินเทอร์เน็ทผ่านทางเครือข่ายไร้สาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จะดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการให้บริการให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงวงจรการให้บริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ดังต่อไปนี้ครั้งที่ 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 18:00 - 20:00 น. เพื่อปรับแต่งค่าของอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย >> อ่านต่อ


วันปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน /2558
จันทร์ 25 กรกฎาคม 2559 - จันทร์ 25 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา
>> อ่านต่อ


สอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน/2558
จันทร์ 18 กรกฎาคม 2559 - อาทิตย์ 24 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา
สอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน/2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ระหว่างวันที่ 18-24 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น.  >> อ่านต่อ


แห่เทียนพรรษา
พฤหัสบดี 14 กรกฎาคม 2559 - พฤหัสบดี 14 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง- วัดมิ่งเมืองมูล
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
>> อ่านต่อ


ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ทแบบไร้สาย 13/07/2559
พุธ 13 กรกฎาคม 2559 - พุธ 13 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ทุกเขตพื้นที่)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนื่องด้วยบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด (SBN) ซึ่งเป็นคู่สัญญาของโครงการบริการอินเทอร์เน็ทผ่านทางเครือข่ายไร้สาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จะดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการให้บริการให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงวงจรการให้บริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ดังต่อไปนี้ >> อ่านต่อ


วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2558
ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2559 - ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา
วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2558  ณ งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 >> อ่านต่อ


Count Activity : 291 - 300 ทั้งหมด 304

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา