โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กิจกรรม

สัปดาห์สอนทบทวน/สอนชดเชย
จันทร์ 1 พฤษภาคม 2560 - อาทิตย์ 7 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
สัปดาห์สอนทบทวน/สอนชดเชย ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 >> อ่านต่อ


บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
จันทร์ 1 พฤษภาคม 2560 - อาทิตย์ 14 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา
>> อ่านต่อ


พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาระดับ ปวส.
พุธ 26 เมษายน 2560 - พุธ 26 เมษายน 2560

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
งานวันปัจฉิมนิเทศ - วันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 07.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์  >> อ่านต่อ


งานวันปัจฉิมนิเทศ - วันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559
พุธ 26 เมษายน 2560 - พุธ 26 เมษายน 2560

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
งานวันปัจฉิมนิเทศ - วันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 07.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ กำหนดการ คลิ๊ก >> อ่านต่อ


งานวันวัฒนธรรม ครั้งที่ 12 มทร.ล้านนา ลำปาง
เสาร์ 22 เมษายน 2560 - พฤหัสบดี 27 เมษายน 2560

สถานที่ : อาคารวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
งานวันวัฒนธรรม ครั้งที่ 12 มทร.ล้านนา ลำปาง วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มทร.ล้านนา ลำปาง กำหนดการ คลิก  >> อ่านต่อ


สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่รอบรับตรง และรอบพิเศษ 1
อาทิตย์ 9 เมษายน 2560 - อาทิตย์ 9 เมษายน 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่รอบรับตรง และรอบพิเศษ 1ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง เวลา 09.00-12.00 น.  >> อ่านต่อ


การประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ครั้งที่ 3
พฤหัสบดี 30 มีนาคม 2560 - ศุกร์ 31 มีนาคม 2560

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ มทร.ล้านนา รายละเอียดเพิ่มเติม http://arit.rmutl.ac.th/arit-net3 >> อ่านต่อ


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐ ผู้สำเร็จปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐
เสาร์ 18 มีนาคม 2560 - เสาร์ 18 มีนาคม 2560

สถานที่ : ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐ ผู้สำเร็จปีการศึกษา ๒๕๕๘มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อ


ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ล้านนา ลำปาง วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ศุกร์ 10 มีนาคม 2560 - เสาร์ 11 มีนาคม 2560

สถานที่ : ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ลำปาง 10 – 11 มีนาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง >> อ่านต่อ


สอบกลางภาค 2/59
จันทร์ 6 มีนาคม 2560 - พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2560

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กำหนดปฏิทินสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2560 นักศึกษาสามารถตรวจสอบตามรางสอบได้ที่ http://registra.lpc.rmutl.ac.th/exams.php >> อ่านต่อ


Count Activity : 121 - 130 ทั้งหมด 200

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา