โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กิจกรรม

บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่'62ออนไลน์
จันทร์ 27 พฤษภาคม 2562 - จันทร์ 3 มิถุนายน 2562

สถานที่ : https://regis.rmutl.ac.th/student/login
ผู้รับผิดชอบ : งานรับสมัครนักศึกษา
>> อ่านต่อ


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุมศึกษา และพนักงานราชการ
ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2562 - ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2562

สถานที่ : กองบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบ : กองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวนทั้งสิ้น 93 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 17 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://entrance.rmutl.ac.th/Dep (สมัครออนไลน์เท่านั้น ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับสมัครโทร. 053 921444 ต่อ 1234 >> อ่านต่อ


ป๋าเวณีฮดน้ำดำหัวผู้อาวุโส62
ศุกร์ 26 เมษายน 2562 - ศุกร์ 26 เมษายน 2562

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กำหนดจัดงานป๋าเวณี "ฮดน้ำดำหัวผู้อาวุโส" 2562 วันที่ 26 เมษายน 2562 ณ อาคารเนกประสงค์ กำหนดการคลิก >> อ่านต่อ


ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ราชมงคลล้านนา ๒๕๖๒
พฤหัสบดี 25 เมษายน 2562 - พฤหัสบดี 25 เมษายน 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
พิธีดำหัวครูบาศรีวิชัยและพิธีดำหัวพ่อปู่พระภูมิเทพนครราช เวลา 08.00 น. การแข่งขันประกวดลาบพื้นเมือง ลีลาสล่าลาบ และส้มตำลีลา เวลา 13.00 น. พิธีดำหัวอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส มทร.ล้านนา เวลา 16.00 น. รับประทานอาหารเย็นพร้อมรับฟังการเสวนาประวัติวันสงกรานต์ไทย เวลา 17.00 น. >> อ่านต่อ


สอบสัมภาษณ์รอบ TCAS 2 โควตา
พฤหัสบดี 11 เมษายน 2562 - พฤหัสบดี 11 เมษายน 2562

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ
>> อ่านต่อ


สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561
จันทร์ 18 มีนาคม 2562 - อาทิตย์ 24 มีนาคม 2562

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561  >> อ่านต่อ


นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบทะเบียนกลาง ครั้งที่ 2
จันทร์ 11 มีนาคม 2562 - อาทิตย์ 17 มีนาคม 2562

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบทะเบียนกลาง ครั้งที่ 2 ผ่านระบบทะเบียนกลาง  http://regis2015.rmutl.ac.th/ >> อ่านต่อ


ทําบุญผ้าป่า เพื่อสมทบทุนบรรพชาสามเณรอนุรักษ์ถิ่นไทยปี ๖๒ และสร้างอาคารปฏิบัติธรรมสําหรับภิกษุสามเณร
เสาร์ 16 กุมภาพันธ์ 2562 - เสาร์ 16 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ : ณ วัดถ้ำแกลบ ตําบลปิงโค้ง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญร่วมทําบุญผ้าป่า เพื่อสมทบทุนบรรพชาสามเณรอนุรักษ์ถิ่นไทยปี ๖๒ และสร้างอาคารปฏิบัติธรรมสําหรับภิกษุสามเณร วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วันขึ้น ๑๒ ค่ํา เดือน ๓ (๕ เหนือ) ณ วัดถ้ำแกลบ ตําบลปิงโค้ง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ >> อ่านต่อ


บริจาคโลหิตเพื่อการกุศล
พุธ 6 กุมภาพันธ์ 2562 - ศุกร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา
>> อ่านต่อ


งานสัปดาห์หนังสือ มทร.ล้านนา ลำปาง
พุธ 6 กุมภาพันธ์ 2562 - ศุกร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ : อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
>> อ่านต่อ


Count Activity : 121 - 130 ทั้งหมด 297

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา