โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กิจกรรม

โครงการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำปี 2564
พฤหัสบดี 19 กันยายน 2562 - พฤหัสบดี 19 กันยายน 2562

สถานที่ : ณ ห้องประชุมทองกวาว มทร.ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2564   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ.ห้องประชุมทองกวาว  มทร.ล้านนา(ห้องประชุม 3) จังหวัดเชียงใหม่ แผน... >> อ่านต่อ


สัมมนา โครงการ How to have self-confidence in speaking English
อังคาร 17 กันยายน 2562 - อังคาร 17 กันยายน 2562

สถานที่ : ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
>> อ่านต่อ


จิตอาสา 904 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"
อังคาร 10 กันยายน 2562 - พุธ 25 กันยายน 2562

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา
>> อ่านต่อ


วันสุดท้ายการถอนรายวิชาโดยได้รับระดับคะแนน W
ศุกร์ 30 สิงหาคม 2562 - ศุกร์ 6 กันยายน 2562

สถานที่ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
 วันสุดท้ายการถอนรายวิชาโดยได้รับระดับคะแนน W https://regis.rmutl.ac.th/student/login >> อ่านต่อ


โครงการ “ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ”
อังคาร 27 สิงหาคม 2562 - อังคาร 27 สิงหาคม 2562

สถานที่ : อาคารปฏิบัติการกลาง
ผู้รับผิดชอบ : สาขาศิลปศาสตร์
>> อ่านต่อ


นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบทะเบียนกลาง ครั้งที่ 1
จันทร์ 19 สิงหาคม 2562 - ศุกร์ 27 กันยายน 2562

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบทะเบียนกลาง ครั้งที่ 1 https://regis.rmutl.ac.th/student/login >> อ่านต่อ


รับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33
จันทร์ 19 สิงหาคม 2562 - จันทร์ 19 สิงหาคม 2562

สถานที่ : หอประชุม มทร.ธัญบุรี
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
>> อ่านต่อ


ซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33
เสาร์ 17 สิงหาคม 2562 - เสาร์ 17 สิงหาคม 2562

สถานที่ : หอประชุม มทร.ธัญบุรี
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา
>> อ่านต่อ


สอบกลางภาค 1/2562
อังคาร 13 สิงหาคม 2562 - ศุกร์ 16 สิงหาคม 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 มทร.ล้านนา ลำปาง  ตรวจสอบตารางสอบ คลิก http://registra.lpc.rmutl.ac.th/exams.php >> อ่านต่อ


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 2562
อังคาร 6 สิงหาคม 2562 - พุธ 7 สิงหาคม 2562

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา
>> อ่านต่อ


Count Activity : 101 - 110 ทั้งหมด 297

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา