โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กิจกรรม

เปิดรั้วราชมงคลล้านนางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560
พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2560 - พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2560

สถานที่ : อาคารวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : สาขาวิทยาศาสตร์
>> อ่านต่อ


ราชมงคลร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองถวายพ่อหลวง
พุธ 16 สิงหาคม 2560 - พุธ 16 สิงหาคม 2560

สถานที่ : โรงเรือนได้ดอก สาขาพืชศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ : สาขาพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีปลูกดาวเรืองให้บานสะพรั่งทั้วมหาวิทยาลัยฯ ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ บริเวณโรงเรือนไม้ดอก สาขาพืชศาสตร์ (ด้านหลังศาลาพระพุทธ) มทร.ล้านนา ลำปาง การแต่งกาย: คณาจารย์ บุคลากร ชุดพื้นเมือง/ชุดไว้ทุกข์ ... >> อ่านต่อ


ราชมงคลร่วมใจ ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม
พุธ 9 สิงหาคม 2560 - พุธ 9 สิงหาคม 2560

สถานที่ : แปลงนาสาธิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : แผนกพืชไร่นา
กำหนดการคลิก >> อ่านต่อ


พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 60
พุธ 9 สิงหาคม 2560 - พุธ 9 สิงหาคม 2560

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรม กองการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๕  พรรษา  วันพุธ   ที่  ๙   สิงหาคม   ๒๕๖๐   ณ  อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กำหนดการคลิก กำหนดการคลิก >> อ่านต่อ


โครงการคุณธรรม จริยธรรม ค่ายคนดี 60
เสาร์ 5 สิงหาคม 2560 - อาทิตย์ 6 สิงหาคม 2560

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา
>> อ่านต่อ


วันสุดท้าย ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560
ศุกร์ 28 กรกฎาคม 2560 - ศุกร์ 28 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
วันสุดท้าย ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 >> อ่านต่อ


การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4
อังคาร 25 กรกฎาคม 2560 - พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา
การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI 2017)และการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ด้านพลังงานไฟฟ้าแร... >> อ่านต่อ


สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560 - อาทิตย์ 30 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 มทร.ล้านนา ลำปาง ตรวจสอบตารางสอบได้ที่... >>> ตรวจสอบตารางสอบ <<< >> อ่านต่อ


งานประชุมวิชาการ iSTEM-Ed2017
พุธ 12 กรกฎาคม 2560 - ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า(ประเทศไทย) จัดงานประชุมวิฃาการนานาชาติ  iSTEM-Ed2017 ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 จึงขอเชิญชวน นักวิจัย นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ ร่วมส่งบทความเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 25560 บทความที่ผ่านการตอ... >> อ่านต่อ


อบรมเทคนิคการชิมกาแฟแบบมืออาชีพ level1
พุธ 12 กรกฎาคม 2560 - พฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
>> อ่านต่อ


Count Activity : 101 - 110 ทั้งหมด 200

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา