โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กิจกรรม

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2560
จันทร์ 19 มีนาคม 2561 - อังคาร 17 เมษายน 2561

สถานที่ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2560  >> อ่านต่อ


โครงการใต้ร่มพระบารมี เทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน
อังคาร 6 มีนาคม 2561 - อังคาร 6 มีนาคม 2561

สถานที่ : ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนาทุกท่าน เข้าร่วมงาน "ใต้ร่มพระบารมี เทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน" ภายใต้โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตั้งแต่เวลา 08.00 -12.00 น. ภายในงานพบกับการแสดงนิทรรศการพระอัจฉริยภาพและโครงการพระราชดำริ ในพระมหากษัตริย์จากหน่วยงานต่างๆ  และการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ความรู้ ความเข้าใจ โดยวิทยากรผู้มีความรู้เกี่ยวกับป... >> อ่านต่อ


การประชุมวิชาการนักศึกษาครั้งที่ 5
พุธ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - พุธ 28 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ : ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ส่งบทความ คลิก  http://conference.lpc.rmutl.ac.th/ >> อ่านต่อ


งานวันปัจฉิมนิเทศ-วันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560
ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 - ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา
งานวันปัจฉิมนิเทศ-วันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560  ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง  กำหนดการ >> อ่านต่อ


กิจกรรม Valentine's Day 2018
พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561 - พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ : ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ภาษาฯ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่การสื่อสารสากลและกลุ่มวิชาภาษาตะวันตก
>> อ่านต่อ


วันวัฒนธรรม
พุธ 7 กุมภาพันธ์ 2561 - พุธ 7 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ : ลานวัฒนธรรม อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนะรรม กองการศึกษา
>> อ่านต่อ


งานเดินการกุศลเทิดพระเกียรติฯ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560
เสาร์ 20 มกราคม 2561 - เสาร์ 20 มกราคม 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา
งานเดินการกุศลเทิดพระเกียรติฯ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง >> อ่านต่อ


วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พฤหัสบดี 18 มกราคม 2561 - พฤหัสบดี 18 มกราคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นผู้นำในการจัดการศึกษา บนฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology-Based) บูรณาการ การเรียนการสอน กับการปฏิบัติงานจริง (Work Integrated Learning; WIL) เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 ประกอบด้วย 6 พื้นที่ กับ 1 สถาบัน คือ พื้นที่เชียงราย พื้นที่ตาก พื้นที่น่าน พื้นที่พิษณุโลก พื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่ พื้นที่ลำปาง และสถาบ... >> อ่านต่อ


วันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์61
เสาร์ 13 มกราคม 2561 - เสาร์ 13 มกราคม 2561

สถานที่ : อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา ลำปาง
>> อ่านต่อ


สัมมนาทางวิชาการหัวข้อ “ความสุขของคนเรา ไม่เท่ากันหรอก”
พฤหัสบดี 11 มกราคม 2561 - พฤหัสบดี 11 มกราคม 2561

สถานที่ : ณ ห้องบรรยายรวม (เธียร์เตอร์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง
        หลักสูตรการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “ความสุขของคนเรา ไม่เท่ากันหรอก” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องบรรยายรวม (เธียร์เตอร์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยได้รับเกียรติจากคุณสุดปฐพี เวียงสี Edutainer คนแรกของประเทศไทย เป็นวิทยากร         สำรองที่นั่งได้ที่ นายพิชิต ขัดทา ๐๘-๓๐๑๕-๕๔๐... >> อ่านต่อ


Count Activity : 161 - 170 ทั้งหมด 297

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา