โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กิจกรรม

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา ครั้งที่ 35 "เวียงเจ็ดลินเกมส์"
จันทร์ 17 ธันวาคม 2561 - เสาร์ 22 ธันวาคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา เชียงใหม่
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 35 "เวียงเจ็ดลินเกมส์"  ระหว่างวันที่ 17-22 ธันวาคม 2561 ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่  >> อ่านต่อ


การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5
พฤหัสบดี 6 ธันวาคม 2561 - ศุกร์ 7 ธันวาคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา
“การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5” THE 5th CONFERENCE ON RESEARCH AND CREATIVE INNOVATIONS : CRCI-2018 วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก *** ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ และในวันงาน ขอเชิญชวนเที่ยวชมผลงานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ร่วมกับ ผู้ประกอบการ มากกว่า 200 รา... >> อ่านต่อ


ราชมงคลร่วมใจปลูกข้าววันแม่ เก็ยเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม 61
พุธ 28 พฤศจิกายน 2561 - พุธ 28 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ : แปลงนาสาธิต
ผู้รับผิดชอบ : สาขาพืชศาสตร์
>> อ่านต่อ


กิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา
จันทร์ 12 พฤศจิกายน 2561 - ศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษา (อุปนายกคนที่ 1)
>> อ่านต่อ


พิธีถวายผ้ากฐินประจำปี 2561
ศุกร์ 2 พฤศจิกายน 2561 - เสาร์ 3 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ : วัดแหลมโพธิ์ ตำบลบ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
พิธีถวายผ้ากฐินประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทอดถวาย ณ วัดแหลมโพธิ์ ตำบลบ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก วันเสาร์  ที่ 3  พฤศจิกายน 2561 >> อ่านต่อ


ราชมงคล ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายในมุฑิตา61
พฤหัสบดี 27 กันยายน 2561 - พฤหัสบดี 27 กันยายน 2561

สถานที่ : อาคารศูนย์วัฒนธรรม / อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองบริหารทรัพยากร
กำหนดการคลิก >> อ่านต่อ


การทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) เขตพื้นที่ ลำปาง
เสาร์ 15 กันยายน 2561 - อาทิตย์ 16 กันยายน 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : สวส.มทร.ล้านนา
ตามที่ สถาบันคุณวุตวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มีการจัดทำ "โครงการนำร่องสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดการลงทะเบียนและเข้ารับการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล ... >> อ่านต่อ


กีฬาสีแม่วังเกมส์ 61
เสาร์ 15 กันยายน 2561 - เสาร์ 15 กันยายน 2561

สถานที่ : สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
กำหนดการคลิก >> อ่านต่อ


โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษารูปแบบร่วมการเรียนการสอน BRIC Program
ศุกร์ 7 กันยายน 2561 - ศุกร์ 2 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ : โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษารูปแบบร่วมการเรียนการสอน BRIC Program
ผู้รับผิดชอบ : คฯะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
>> อ่านต่อ


พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32
อังคาร 28 สิงหาคม 2561 - อังคาร 28 สิงหาคม 2561

สถานที่ : หอประชุม มทร.ธัญบุรี
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
>> อ่านต่อ


Count Activity : 81 - 90 ทั้งหมด 239

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา