โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2559 - พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2559

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษา / สภานักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
กำหนดการพิธีหว้ครู 2559  >> อ่านต่อ


เปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์’ 59
พุธ 17 สิงหาคม 2559 - พุธ 17 สิงหาคม 2559

สถานที่ : อาคาร 84พรรษา มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ :
มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์’ 59 พร้อมเปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน 17 สิงหาคม >> อ่านต่อ


วันเปิดภาคการศึกษา 1/2559
จันทร์ 15 สิงหาคม 2559 - จันทร์ 15 สิงหาคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
วันเปิดภาคการศึกษา 1/2559  ตรวจสอบตารางเรียน/ตารางสอน ได้จากระบบทะเบียนกลาง ที่ลิงค์ http://reg.rmutl.ac.th/ >> อ่านต่อ


อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติผลการลงทะเบียน
จันทร์ 15 สิงหาคม 2559 - พุธ 31 สิงหาคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติผลการลงทะเบียน ผ่านระบบทะเบียนกลาง http://regis2015.rmutl.ac.th/teacher >> อ่านต่อ


ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559
จันทร์ 15 สิงหาคม 2559 - ศุกร์ 14 ตุลาคม 2559

สถานที่ : ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง >> อ่านต่อ


งานราชมงคลร่วมใจ ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยวข้าววันพ่อ
พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559 - พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559 - พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณอาคารอำนวยการ  มทร.ล้านนา ลำปาง  เวลา ๐๖.๐๐ น.  >> อ่านต่อ


ปฐมนิเทศนักศึกษา และทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
จันทร์ 8 สิงหาคม 2559 - พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้่านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา
ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2559 เวลา 07.00-16.008 สิงหาคม 2559        ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ 9 สิงหาคม 2559         ตรวจสุขภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) ทุกคณะ และ ตรวจสุขภาพนักศึกษาระดับ ปวส. ทุก... >> อ่านต่อ


กำหนดการเทียบโอน (ภาคพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
เสาร์ 6 สิงหาคม 2559 - เสาร์ 6 สิงหาคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
กำหนดการเทียบโอน (ภาคพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนการศึกษา (ภาคพิเศษ)วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 เทียบโอนก... >> อ่านต่อ


กำหนดการเทียบโอนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 - พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
กำหนดการเทียบโอนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนการศึกษา (ภาคปกติ) >> อ่านต่อ


Count Activity : 181 - 190 ทั้งหมด 200

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา