โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กิจกรรม

งานเดินการกุศลเทิดพระเกียรติฯ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560
เสาร์ 20 มกราคม 2561 - เสาร์ 20 มกราคม 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา
งานเดินการกุศลเทิดพระเกียรติฯ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง >> อ่านต่อ


วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พฤหัสบดี 18 มกราคม 2561 - พฤหัสบดี 18 มกราคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นผู้นำในการจัดการศึกษา บนฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology-Based) บูรณาการ การเรียนการสอน กับการปฏิบัติงานจริง (Work Integrated Learning; WIL) เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 ประกอบด้วย 6 พื้นที่ กับ 1 สถาบัน คือ พื้นที่เชียงราย พื้นที่ตาก พื้นที่น่าน พื้นที่พิษณุโลก พื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่ พื้นที่ลำปาง และสถาบ... >> อ่านต่อ


วันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์61
เสาร์ 13 มกราคม 2561 - เสาร์ 13 มกราคม 2561

สถานที่ : อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา ลำปาง
>> อ่านต่อ


สัมมนาทางวิชาการหัวข้อ “ความสุขของคนเรา ไม่เท่ากันหรอก”
พฤหัสบดี 11 มกราคม 2561 - พฤหัสบดี 11 มกราคม 2561

สถานที่ : ณ ห้องบรรยายรวม (เธียร์เตอร์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง
        หลักสูตรการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “ความสุขของคนเรา ไม่เท่ากันหรอก” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องบรรยายรวม (เธียร์เตอร์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยได้รับเกียรติจากคุณสุดปฐพี เวียงสี Edutainer คนแรกของประเทศไทย เป็นวิทยากร         สำรองที่นั่งได้ที่ นายพิชิต ขัดทา ๐๘-๓๐๑๕-๕๔๐... >> อ่านต่อ


บริจาคโลหิต
พุธ 10 มกราคม 2561 - พุธ 10 มกราคม 2561

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
         ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางและโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต  ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตจะได้รับโค้ชกิจกรรมหรือชั่วโมงจิตอาสา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 0 5434 2547-8 ต่อ 126 >> อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อังคาร 9 มกราคม 2561 - อังคาร 9 มกราคม 2561

สถานที่ : ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี
>> อ่านต่อ


ตักบาตรวันดี ต้อนรับปีใหม่61
จันทร์ 8 มกราคม 2561 - จันทร์ 8 มกราคม 2561

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา
          ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมกิจกรรมตัดบาตรวันดีต้อนรับปีใหม่ 2561 ในวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ เวลา 07.00-07.30 น. กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 5 รูป  07.30 – 08.30 น. ฟังบรรยายพระธรรมเทศนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5434 2547-8 ต่อ 113 >> อ่านต่อ


ประชุมสภาวิชาการ มทร.ล้านนา
พฤหัสบดี 4 มกราคม 2561 - พฤหัสบดี 4 มกราคม 2561

สถานที่ : ห้องประชุม 1 มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
>> อ่านต่อ


Christmas 2017 Talent Show
พุธ 27 ธันวาคม 2560 - พุธ 27 ธันวาคม 2560

สถานที่ : ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ภาษาฯ ร่วมกับหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
กำหนดการ Christmas 2017 Talent Show >> อ่านต่อ


โครงการบุคลากรสัมพันธ์และงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่61
พุธ 27 ธันวาคม 2560 - พุธ 27 ธันวาคม 2560

สถานที่ : ลานกีฬาและอาคารอเนกประสงค์
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
>> อ่านต่อ


Count Activity : 191 - 200 ทั้งหมด 321

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา