โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กิจกรรม

สัปดาห์สอนทบทวน/สอนชดเชย
จันทร์ 18 กันยายน 2560 - อาทิตย์ 24 กันยายน 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา ลำปาง
สัปดาห์สอนทบทวน/สอนชดเชย  >> อ่านต่อ


วันราชมงคล
ศุกร์ 15 กันยายน 2560 - ศุกร์ 15 กันยายน 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
     15 กันยายน “วันราชมงคล”          เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนามให้กับมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดต่อมหาวิทยาลัยฯ           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ให้บริการการศึกษา และผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าให้กับสังคมไทยเป็นระยะเวลายาวนาน นับย้อนจากการสถาปนาในนาม “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 เป็นวันที่  ... >> อ่านต่อ


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
อังคาร 12 กันยายน 2560 - พุธ 13 กันยายน 2560

สถานที่ : ห้องประชุม 1
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ
>> อ่านต่อ


สัมมนาเส้นทางความรู้มุ่งสู่นักบัญชี 4.0
ศุกร์ 8 กันยายน 2560 - ศุกร์ 8 กันยายน 2560

สถานที่ : ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
>> อ่านต่อ


สัมมนาเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายความคิดสู่นักธุรกิจรุ่นใหม่
อังคาร 29 สิงหาคม 2560 - อังคาร 29 สิงหาคม 2560

สถานที่ : ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
          นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการสัมมนา "เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ" จุดประกายความคิดสู่นักธุรกิจรุ่นใหม่ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยได้รับเกียรติจากคุณพีระรักษ์  พิชญกุล เลขาธิการหอการค้าจังหวัดลำปาง อดีตประธานชมรมทายาทธุรกิจและนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดลำปาง >> อ่านต่อ


Thailand Research Expo 2017 : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
พุธ 23 สิงหาคม 2560 - อาทิตย์ 27 สิงหาคม 2560

สถานที่ : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา
Thailand Research Expo 2017 : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานครWebsite: http://researchexpo.nrct.go.th >> อ่านต่อ


วันสุดท้ายการถอนรายวิชาโดยได้รับระดับคะแนน W
ศุกร์ 18 สิงหาคม 2560 - ศุกร์ 18 สิงหาคม 2560

สถานที่ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
วันสุดท้ายการถอนรายวิชาโดยได้รับระดับคะแนน Wติดต่องานทะเบียน มทร.ล้านนา ลำปาง  >> อ่านต่อ


เปิดรั้วราชมงคลล้านนางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560
พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2560 - พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2560

สถานที่ : อาคารวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : สาขาวิทยาศาสตร์
>> อ่านต่อ


ราชมงคลร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองถวายพ่อหลวง
พุธ 16 สิงหาคม 2560 - พุธ 16 สิงหาคม 2560

สถานที่ : โรงเรือนได้ดอก สาขาพืชศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ : สาขาพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีปลูกดาวเรืองให้บานสะพรั่งทั้วมหาวิทยาลัยฯ ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ บริเวณโรงเรือนไม้ดอก สาขาพืชศาสตร์ (ด้านหลังศาลาพระพุทธ) มทร.ล้านนา ลำปาง การแต่งกาย: คณาจารย์ บุคลากร ชุดพื้นเมือง/ชุดไว้ทุกข์ ... >> อ่านต่อ


ราชมงคลร่วมใจ ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม
พุธ 9 สิงหาคม 2560 - พุธ 9 สิงหาคม 2560

สถานที่ : แปลงนาสาธิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : แผนกพืชไร่นา
กำหนดการคลิก >> อ่านต่อ


Count Activity : 191 - 200 ทั้งหมด 297

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา