โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กิจกรรม

พิธีจุดเทียนถวายความอาลัย
พุธ 16 พฤศจิกายน 2559 - พุธ 16 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
>> อ่านต่อ


กีฬาสีแม่วังเกมส์2016
พุธ 16 พฤศจิกายน 2559 - พุธ 16 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
>> อ่านต่อ


วันสุดท้ายการถอนรายวิชาโดยได้รับระดับคะแนน W
ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2559 - ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
 วันสุดท้ายการถอนรายวิชาโดยได้รับระดับคะแนน Wติดต่องานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง  >> อ่านต่อ


พิธีทอดถวายองค์กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2559
เสาร์ 29 ตุลาคม 2559 - เสาร์ 29 ตุลาคม 2559

สถานที่ : วัดมิ่งเมืองมูล ต.พิชัย อ.เมือง จงลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
กำหนดการกฐินสามัคคี 2559 >> อ่านต่อ


พิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2559
ศุกร์ 28 ตุลาคม 2559 - เสาร์ 29 ตุลาคม 2559

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
กำหนดการกฐินสามัคคี 2559 >> อ่านต่อ


วันประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน
ศุกร์ 21 ตุลาคม 2559 - ศุกร์ 21 ตุลาคม 2559

สถานที่ : ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
วันประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียนฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง http://regis.rmutl.ac.th/student/login >> อ่านต่อ


วันออกพรรษา
อาทิตย์ 16 ตุลาคม 2559 - อาทิตย์ 16 ตุลาคม 2559

สถานที่ : -
ผู้รับผิดชอบ : -
>> อ่านต่อ


สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
จันทร์ 10 ตุลาคม 2559 - อาทิตย์ 16 ตุลาคม 2559

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 10-16 ตุลาคม 2559  >> อ่านต่อ


งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
พุธ 28 กันยายน 2559 - พุธ 28 กันยายน 2559

สถานที่ : อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา/อาคารอเนกประสงค์
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
>> อ่านต่อ


วันสุดท้ายการส่งผลการเทียบโอน (นักศึกษารหัส 59 ) ถึงงานทะเบียน
พุธ 28 กันยายน 2559 - พุธ 28 กันยายน 2559

สถานที่ : งานทะเบียน กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียน กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
วันสุดท้ายการส่งผลการเทียบโอน (นักศึกษารหัส 59 ) ถึงงานทะเบียน กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง >> อ่านต่อ


Count Activity : 261 - 270 ทั้งหมด 304

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา