โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กิจกรรม

กิจกรรมราชมงคลร่วมใจ สานสายใย ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม
พุธ 7 ธันวาคม 2559 - พุธ 7 ธันวาคม 2559

สถานที่ : แปลงนาสาธิต มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง
>> อ่านต่อ


สัมมนา Thailand 4.0 จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้
พุธ 7 ธันวาคม 2559 - พุธ 7 ธันวาคม 2559

สถานที่ : ห้องบรรยายรวมเธียร์เตอร์
ผู้รับผิดชอบ : สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
>> อ่านต่อ


สัปดาห์สอนทบทวน/สอนชดเชย
จันทร์ 5 ธันวาคม 2559 - อาทิตย์ 11 ธันวาคม 2559

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
สัปดาห์สอนทบทวน/สอนชดเชย ก่อนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559 >> อ่านต่อ


นักศึกษาประเมินอ.ผู้สอนในระบบทะเบียนกลาง
จันทร์ 5 ธันวาคม 2559 - พฤหัสบดี 5 มกราคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบทะเบียนกลางเข้าระบบประเมิน คลิก http://regis.rmutl.ac.th/student/login >> อ่านต่อ


วันสุดท้ายของการส่งระดับคะแนน I จากภาคการศึกษาก่อน
ศุกร์ 2 ธันวาคม 2559 - ศุกร์ 2 ธันวาคม 2559

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
วันสุดท้ายของการส่งระดับคะแนน I จากภาคการศึกษาก่อนกองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง  >> อ่านต่อ


งานประชุมสัมมนาวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
อังคาร 29 พฤศจิกายน 2559 - พุธ 30 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน
ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานประชุมสัมมนาวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9"วิกฤตปัญหา ดิน น้ำ ป่า เพื่อการพัฒนาพลังงานสู่วิถีชุมชนที่ยั่งยืน"ระหว่างวันที่ 29-30พฤศจิกายน 2559ดูรายละเอียด >> อ่านต่อ


พิธีจุดเทียนถวายความอาลัย
พุธ 16 พฤศจิกายน 2559 - พุธ 16 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
>> อ่านต่อ


กีฬาสีแม่วังเกมส์2016
พุธ 16 พฤศจิกายน 2559 - พุธ 16 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
>> อ่านต่อ


วันสุดท้ายการถอนรายวิชาโดยได้รับระดับคะแนน W
ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2559 - ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
 วันสุดท้ายการถอนรายวิชาโดยได้รับระดับคะแนน Wติดต่องานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง  >> อ่านต่อ


พิธีทอดถวายองค์กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2559
เสาร์ 29 ตุลาคม 2559 - เสาร์ 29 ตุลาคม 2559

สถานที่ : วัดมิ่งเมืองมูล ต.พิชัย อ.เมือง จงลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
กำหนดการกฐินสามัคคี 2559 >> อ่านต่อ


Count Activity : 151 - 160 ทั้งหมด 200

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา