โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กิจกรรม

ประกวด RMUTLL STAR CONTEST
จันทร์ 12 กันยายน 2559 - พุธ 21 กันยายน 2559

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
กิจกรรมประกวด RMUTLL STAR CONTEST12 กันยายน 2559 เวลา 16.00-18.00 น. รอบคัดเลือก ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา13 กันยายน 2559 จับหมายเลขผู้เข้าประกวด / ถ่ายภาพนิ่ง เวลา 16.00-18.00 น. ณ อาคารกิจการนักศึกษา21 กันยายน 2559 รอบตัดสิน เวลา 15.00-19.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ >> อ่านต่อ


โครงการค่ายภาษาต่างประเทศ
เสาร์ 10 กันยายน 2559 - เสาร์ 10 กันยายน 2559

สถานที่ : อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ภาษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
>> อ่านต่อ


นักศึกษาพิมพ์ใบแสดงรายวิชาเพื่อยืนยันการลงทะเบียน
จันทร์ 29 สิงหาคม 2559 - พุธ 31 สิงหาคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา
นักศึกษาพิมพ์ใบแสดงรายวิชาเพื่อยืนยันการลงทะเบียน ผ่านระบบทะเบียนกลาง http://regis.rmutl.ac.th/student >> อ่านต่อ


พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2557
ศุกร์ 26 สิงหาคม 2559 - เสาร์ 27 สิงหาคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2557  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2559 เวลา 07.00-17.00 น.กำหนดการคลิก >> อ่านต่อ


พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2559 - พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2559

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษา / สภานักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
กำหนดการพิธีหว้ครู 2559  >> อ่านต่อ


เปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์’ 59
พุธ 17 สิงหาคม 2559 - พุธ 17 สิงหาคม 2559

สถานที่ : อาคาร 84พรรษา มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ :
มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์’ 59 พร้อมเปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน 17 สิงหาคม >> อ่านต่อ


วันเปิดภาคการศึกษา 1/2559
จันทร์ 15 สิงหาคม 2559 - จันทร์ 15 สิงหาคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
วันเปิดภาคการศึกษา 1/2559  ตรวจสอบตารางเรียน/ตารางสอน ได้จากระบบทะเบียนกลาง ที่ลิงค์ http://reg.rmutl.ac.th/ >> อ่านต่อ


อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติผลการลงทะเบียน
จันทร์ 15 สิงหาคม 2559 - พุธ 31 สิงหาคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติผลการลงทะเบียน ผ่านระบบทะเบียนกลาง http://regis2015.rmutl.ac.th/teacher >> อ่านต่อ


ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559
จันทร์ 15 สิงหาคม 2559 - ศุกร์ 14 ตุลาคม 2559

สถานที่ : ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง >> อ่านต่อ


งานราชมงคลร่วมใจ ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยวข้าววันพ่อ
พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559 - พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


Count Activity : 281 - 290 ทั้งหมด 304

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา