โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กิจกรรม

บริจาคโลหิต
พุธ 10 มกราคม 2561 - พุธ 10 มกราคม 2561

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
         ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางและโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต  ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตจะได้รับโค้ชกิจกรรมหรือชั่วโมงจิตอาสา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 0 5434 2547-8 ต่อ 126 >> อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อังคาร 9 มกราคม 2561 - อังคาร 9 มกราคม 2561

สถานที่ : ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี
>> อ่านต่อ


ตักบาตรวันดี ต้อนรับปีใหม่61
จันทร์ 8 มกราคม 2561 - จันทร์ 8 มกราคม 2561

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา
          ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมกิจกรรมตัดบาตรวันดีต้อนรับปีใหม่ 2561 ในวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ เวลา 07.00-07.30 น. กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 5 รูป  07.30 – 08.30 น. ฟังบรรยายพระธรรมเทศนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5434 2547-8 ต่อ 113 >> อ่านต่อ


ประชุมสภาวิชาการ มทร.ล้านนา
พฤหัสบดี 4 มกราคม 2561 - พฤหัสบดี 4 มกราคม 2561

สถานที่ : ห้องประชุม 1 มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
>> อ่านต่อ


Christmas 2017 Talent Show
พุธ 27 ธันวาคม 2560 - พุธ 27 ธันวาคม 2560

สถานที่ : ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ภาษาฯ ร่วมกับหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
กำหนดการ Christmas 2017 Talent Show >> อ่านต่อ


โครงการบุคลากรสัมพันธ์และงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่61
พุธ 27 ธันวาคม 2560 - พุธ 27 ธันวาคม 2560

สถานที่ : ลานกีฬาและอาคารอเนกประสงค์
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
>> อ่านต่อ


อบรมผู้นำนักศึกษาต่อต้านยาเสพติด
จันทร์ 25 ธันวาคม 2560 - อังคาร 26 ธันวาคม 2560

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา
>> อ่านต่อ


สัปดาห์สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
จันทร์ 18 ธันวาคม 2560 - อาทิตย์ 24 ธันวาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา
สัปดาห์สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560  ตรวจสอบตารางสอบ  http://registra.lpc.rmutl.ac.th/exams.php >> อ่านต่อ


นักศึกษา ปวส. สอบวีเนต
อาทิตย์ 17 ธันวาคม 2560 - อาทิตย์ 17 ธันวาคม 2560

สถานที่ : อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
ตารางสอบวีเนตสำหรับนักศึกษา ปวส. >> อ่านต่อ


วิ่งเป็นเพื่อนพี่ตูน
อาทิตย์ 17 ธันวาคม 2560 - อาทิตย์ 17 ธันวาคม 2560

สถานที่ : สนามหน้าอาคารอำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา / สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมวิ่งเป็นเพื่อนพี่ตูน รายได้สมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อโรงพยาบาล 11แห่งทั่วประเทศ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 06.00 น. บัดรนักศึกษา 20 บาท บัตรคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 100 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา 0 5434 2547-8 ต่อ 113 >> อ่านต่อ


Count Activity : 171 - 180 ทั้งหมด 297

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา