โลโก้เว็บไซต์ Christmas 2017 Talent Show | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

Christmas 2017 Talent Show

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 ธันวาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 191 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 27 ธันวาคม 2560 - 27 ธันวาคม 2560

สถานที่ : ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ภาษาฯ ร่วมกับหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา