โลโก้เว็บไซต์ รับน้องเข้าบ้าน-59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : รับน้องเข้าบ้าน-59

คณาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2559
ศุกร์ 20 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ในวันฉลองครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบ          สำหรับรางวัลเชิดชูเกียรติดังกล่าว แบ่งเป็น 5 ป... >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมจัดสรรงบประมาณ สโมสรนักศึกษา2559
พฤหัสบดี 8 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

         เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์และการจัดสรรงบประมาณ สโมสรนักศึกษา2559 ณ หอประชุม1  อาคารอำนวยการ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมประชุมกว่า 20 คน         ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ         ภาพ : คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษาจับมือสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง จัดกิจกรรมรับน้องเข้าบ้าน 59 พร้อมมอบรุ่น แม่วัง 45
อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

           11 สิงหาคม 2559 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง  จัดกิจกรรมรับน้องเข้าบ้าน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อต้อนรับน้องใหม่สู่บ้านหลังที่สอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน           นายสมภพ  สมยา นากยกสโมสรนักศึกษาฯ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมรับน้องประจำปีการศึกษา 2559 ของสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง รับขวัญน้องสร้างสรรค์กับกิจกรรมพาน้องไหว้พระธาตุ
อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          11 สิงหาคม 2559 สโมสรนักศึกษา ร่วมกับสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมพาน้องไว้พระธาตุ รับขวัญน้องใหม่ปีการศึกษา 2559 อย่างสร้างสรรค์  ณ วัดพระธาตุเสด็จ ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมเดินขบวนอย่างคับคั่ง          นายสมภพ สมยา นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า กิจกรรมพาน้องไหว้พระธาตุ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาในการตรวจสุขภาพก่อนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ารับการตรวจจำนวนกว่า 700 คน          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ          ภาพ : สุดารัตน์  งามตา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ งานประชาสัมพัน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
ศุกร์ 12 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

     8-9 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สตูดิโอ (ชั่วคราว) ชั้น 2 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตรปริญญาเทียบโอน 2 ปี เข้ารับการถ่ายภาพจำนวนกว่า 700 คน      ภาพ/ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์’ 59 พร้อมเปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน 17 สิงหาคม 2559 นี้
ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดงานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์’ 59 พร้อมเปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน  17 สิงหาคม 2559 นี้ ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้ใ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบ 3/2559
จันทร์ 4 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

       2 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบ 3/2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน และระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี จำนวนกว่า 70 คน เข้ารับการสอบสัมภาษณ์       ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ สุยะ >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและราชมงแฟร์’ 59 อย่างคึกคัก
เสาร์ 9 มกราคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ลำปาง ได้จัดทำบอร์ดวิชาการ กิจกรรมสอยดาว จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น ซีอิ้ว ลำไยกระป๋อง น้ำผลไม้ เช่น น้ำมะเกี๋ยง น้ำมะม่วง น้ำผลห... >> อ่านต่อ


วันเด็กปีนี้นี้ พ่อแม่ผู้ปกครองพาบุตรหลาน ตะลุย!งานวันเด็กแห่งชาติและราชมงคลลำปางแฟร์’59 พร้อมลุ้นโชครับลูกโคกลับบ้าน
เสาร์ 9 มกราคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์’59 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ฯพณฯ ไพโรจน์  โล่ห์สุนทร  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานภายนอก ที่มาจัดนิทรรศการ ร่วมงานวันเด... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 10


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา