โลโก้เว็บไซต์ 2017-01-20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-01-20

สาขาระบบสารสนเทศ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พื้นที่โรงรียนโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ
ศุกร์ 20 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          ในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นราวิชญ์ ความหมั่น และคณาจารย์ พร้อมด้วยนักศึกษาลงพื้นที่ในโครงงานบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง          ภายในโครงการได้มีการจัดทำสื่อภาพเคลื่อนไหว ๒ มิติร่วมกับ การวิจัยในชั้นเรียนรายว... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีบำพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน)
ศุกร์ 20 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          20 มกราคม 2560 เวลา 15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ >> อ่านต่อ


ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)
ศุกร์ 20 มกราคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางเรื่อง   ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว - - - - - - - - - - - - - -                         ... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์การประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย หมวดอักษร ขย
ศุกร์ 20 มกราคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ขประชาสัมพันธ์การประมูลป้ายเลขทะเบียนเลขสวย  ครั้งที่ 19 หมวดอักษร ขย ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ รายได้นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน >> อ่านต่อ


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชน
ศุกร์ 20 มกราคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                สำนักงานจังหวัดลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชน กำหนดเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ซึ่งเลื่อนจากกำหนดเดิม คือวันที่ 30 ธันวาคม  2559 และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของจังหวัดลำปาง www .lampang.go.th เมนูดาวน์โหลด เ... >> อ่านต่อ


ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้ว ห้องน้ำ และภูมิทัศน์ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 รายการ
ศุกร์ 20 มกราคม 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้ว ห้องน้ำ และภูมิทัศน์ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ 26 ธันวาคม  2559 รายละเอียดดังแนบ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงาน 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศุกร์ 20 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมงาน 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560          งาน 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวปาฐากถาพิเศษ และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จำนวน 31 ราย โอกาสนี... >> อ่านต่อ


คณาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2559
ศุกร์ 20 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ในวันฉลองครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบ          สำหรับรางวัลเชิดชูเกียรติดังกล่าว แบ่งเป็น 5 ป... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา