โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 บทความ

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการปฏิบัติตนในสถานประกอบการก่อนออกฝึกงาน
พุธ 24 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวกิจกรรม

          หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการปฏิบัติตนในสถานประกอบการแก่นักศึกษา ภายใต้โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก่อนออกฝึกงาน/สหกิจในสถานประกอบการ ณ ห้อง MB 46 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์พรพิมล อริยะวงษ์ และอาจารย์ ดร.ผจงจิต  ติ๊บประสอน อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์แก่นักศึกษา >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเทคนิคการวิจัยพื้นฐานสู่นักวิจัยมืออาชีพ
อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวกิจกรรม

          คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดอบรมเทคนิคการวิจัยพื้นฐานสู่นักวิจัยมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยมืออาชีพสู่การทำวิจัยที่มีคุณภาพ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมซอมพอ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยมี ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด ... >> อ่านต่อ


สโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมดนตรีในสวน เปิดเวทีแสดงความสามารถของนักศึกษา
จันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวกิจกรรม

          18 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดกิจกรรมดนตรีในสวน เปิดเวทีแสดงความสามารถของนักศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย  คำเสน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร..ล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด           สำหรับกิจกรรมดนตรีในสวน (Music in the park) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรี มีความกล้าแสดงออก และฝึกประสบการณ์การทำงานร่ว... >> อ่านต่อ


อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ ทำไส้อั่ว หมู่แผ่น ข้าวเกรียบฟักทอง และ แป้งกล้วย ให้กับกลุ่มชุมชนบ้านแม่กอน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
จันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวกิจกรรม

ด้วยความร่วมมือระหว่าง ชุมชน บ้านแม่กอน ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์  ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และนางสาวกัญญารัตน์ โพธิดา เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำไส้อั่ว หมู่แผ่น ข้าวเกรียบฟักทอง และ แป้งกล้วย ในวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวน...นักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมโครงการ Huawei ICT Competition Thailand 2020-2021 (ออนไลน์)
ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ อบรมออนไลน์

ขอเชิญชวน...นักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมโครงการ Huawei ICT Competition Thailand 2020-2021 (ออนไลน์) 15 กุมภาพันธ์ 2564 – 26 มีนาคม 2564 l  ลิงค์สำหรับลงทะเบียน : คลิกที่นี่ l ... >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล ประจำปี 2564
พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวกิจกรรม

          เช้าวันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2564) สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ประจำปี 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมกิจกรรม ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พุธ 17 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวกิจกรรม

         วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่15  เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นประจำทุกปี โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี  เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ชี้แจงการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง
จันทร์ 15 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวกิจกรรม

เช้าวันนี้ (15 ก.พ.64) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์  หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ ในพื้นที่ตำบลเสด็จ เข้าชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการฯในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ทั้งนี้การจ้างงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศ ในพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ เน้นการจ้างงานบุคคลและนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ โดยมีระยะเวลาการจ้างงาน 11 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึง มกราค... >> อ่านต่อ


หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเทศกาลตรุษจีนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ
ศุกร์ 12 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวกิจกรรม

          10 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการเทศกาลตรุษจีนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเทศกาลตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่ชาวจีนได้ปฏิบัติกันในวันปีใหม่จีน ... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมอบรมเทคนิคการวิจัยพื้นฐานสู่นักวิจัยมืออาชีพ ผ่านระบบออนไลน์
พฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมอบรมเทคนิคการวิจัยพื้นฐานสู่นักวิจัยมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยมืออาชีพสู่การทำวิจัยที่มีคุณภาพ ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00-16.00 น. (ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM) วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับลิงก์เข้าร่วมอบรมได้ที่ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 3480


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา