โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 บทความ

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศุกร์ 14 มิถุนายน 2567 / ข่าวรับสมัครงาน

1. ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ (คลิกอ่านประกาศ) 2. ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวช... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2566
พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และผู้สนใจ ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2566 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) บทความมีลักษณะดังนี้ เป็นบทความที่เกิดจากการค้นคว้าวิจัยโดยมีกระบวนการนำไปสู่การสร้างความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ในชุมชนสถานประกอบการ และมีข้ออธิบายได้อย่างชัดเจน และ/หรือ เป็นบทความที่เกิดจากการบริการวิชาการ ที่สามารถอธิบายกระบวนการนำองค์ความรู้ไปใช้ประยุกต์... >> อ่านต่อ


ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สนง.ชลประทานที่ 2 ลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ศุกร์ 14 มิถุนายน 2567 / ข่าวรับสมัครงาน

ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา และนักจัดการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ -12 กรกฎาคม 2567 รายละเอียดประกาศรับสมัครงานคลิก >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง รับสมัครอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า 1 อัตรา
พุธ 12 มิถุนายน 2567 / ข่าวรับสมัครงาน

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รับสมัครอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13-19 มิถุนายน 2567 รายละเอียดประกาศรับสมัครคลิก >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาจัดกิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานต่อยอดขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคลากร ณ มทร.ล้านนา ลำปาง
พุธ 12 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

         วันที่ 11 มิถุนายน 2567 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) จัดประชุมติดตามโครงการต่อยอดขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (The predictive Index Talent Optimization Platform : PI) ระยะที่ 3 โดยการลงพื้นที่ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านนโยบาย กล่าวเปิดงาน       ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำเดือนมิถุนายน 2567
พุธ 12 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

          เช้าวันนี้ (12 มิถุนายน  2567) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ณ บริเวณลานประติมากรรมตราสัญลักษณ์,ลานสนามหญ้าหน้าอาคารเรียนรวมเฉลิมพรเกียรติ 80 พรรษา และลานสนามหญ้าหน้าอาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เพื่อเแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส... >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาตร์  มทร.ล้านนา ลำปาง ส่งมอบเครื่องตัดย่อยกระดาษส่งมอบให้สถานประกอบการ 
จันทร์ 10 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567 หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ได้ส่งมอบเครื่องตัดย่อยกระดาษส่งมอบให้กับสถานประกอบการ บริษัท บังอร รีไซคลิ่ง กรุ๊ป จำกัด เพื่อนำไปใช้งานจริง ซึ่งนักศึกษาผู้จัดทำได้แก่นายนพรัตน์ บุญมา นายณัฐพล พูลวิริยะ นายปรัชญา กาวีปลูก  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.พงศกร สุรินทร์  อนึ่งผลงานดังกล่าวเป็นการนำปัญหาจากสถานประกอบการมาสู่การเรียนการสอนในวิชาโครงงานวิศวกรรม เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมทำงานร่... >> อ่านต่อ


มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลตามกำลังศรัทธา
พฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล ประจำปี 2567 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ วัดบวรนิเวศวิหาร สามารถบริจาคทุนทรัพย์ได้ที่ บัญชี มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานพระปิ่นเกล้า เลขที่ 162-3-06432-4 หรือสแกน QR Code e-Donation ตามเอกสารแนบ >> อ่านต่อสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “EENET2024” ครั้งที่ 16 พร้อมรับรางวัล “บทความยอดเยี่ยม”
อังคาร 4 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

          คณาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 16 (EENET 2024) จัดโดย สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE PES – Thailand) ร่วมกับ เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (EENET) และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมอัศวรรณหนองคาย จังหวัดหนองคาย           สำหรับการนำเสนอผลงานดังกล่าว ประกอบด้วยภาคบรรยาย 7 ผลงาน โดยมี... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 5332


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา