โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-08-12

มทร.ล้านนา ลำปาง ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
ศุกร์ 12 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

     8-9 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สตูดิโอ (ชั่วคราว) ชั้น 2 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตรปริญญาเทียบโอน 2 ปี เข้ารับการถ่ายภาพจำนวนกว่า 700 คน      ภาพ/ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
ศุกร์ 12 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

     ค่ำวันนี้ (12 สิงหาคม 2559) เวลา 18.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองล้วน  มาซา รองผู้อำนวยการกองการศึกษาฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำบุคลากรร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  โดยมีนายสามารถ  ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี กิจรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแสดงออกถึ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี
ศุกร์ 12 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

     เช้าวันนี้ (12 สิงหาคม 2559 ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีนายสามารถ  ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล ทั้งนี้ผู้นำศาสนา 5 ศาสนาประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา