โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-08-14

สโมสรนักศึกษาจับมือสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง จัดกิจกรรมรับน้องเข้าบ้าน 59 พร้อมมอบรุ่น แม่วัง 45
อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

           11 สิงหาคม 2559 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง  จัดกิจกรรมรับน้องเข้าบ้าน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อต้อนรับน้องใหม่สู่บ้านหลังที่สอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน           นายสมภพ  สมยา นากยกสโมสรนักศึกษาฯ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมรับน้องประจำปีการศึกษา 2559 ของสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง รับขวัญน้องสร้างสรรค์กับกิจกรรมพาน้องไหว้พระธาตุ
อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          11 สิงหาคม 2559 สโมสรนักศึกษา ร่วมกับสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมพาน้องไว้พระธาตุ รับขวัญน้องใหม่ปีการศึกษา 2559 อย่างสร้างสรรค์  ณ วัดพระธาตุเสด็จ ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมเดินขบวนอย่างคับคั่ง          นายสมภพ สมยา นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า กิจกรรมพาน้องไหว้พระธาตุ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 10 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมีรองอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด          ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมห... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาในการตรวจสุขภาพก่อนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ารับการตรวจจำนวนกว่า 700 คน          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ          ภาพ : สุดารัตน์  งามตา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ งานประชาสัมพัน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          8 สิงหาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในการประชุมบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารองค์กร การปรับตัวของสถานศึกษาในยุคปัจจุบันและเตรียมความพร้อมการดำเนินการในปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง         ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา