โลโก้เว็บไซต์ 2016-07-04 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-07-04

คณะวิทย์ฯ ร่วมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จันทร์ 4 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 4 กรกกฏาคม 2559 ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการติดตามความก้าวหน้าและสรุปบทเรียน โครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... >> อ่านต่อขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
จันทร์ 4 กรกฎาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี  ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 18 รอบชิงชนะเลิศ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25  กรกฎาคม  2559   >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบเกียรติบัตรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง
จันทร์ 4 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

         1 กรกฎาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รับมอบเกียรติบัตรขอบคุณจากนายฤทธิรงค์ ภูวุฒิ ครูฝึกฝีมือแรงงาน ช3 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง ในโอกาสเข้าร่วมจัดกิจกรรมงานมหกรรมสานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 2559 จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบ 3/2559
จันทร์ 4 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

       2 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบ 3/2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน และระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี จำนวนกว่า 70 คน เข้ารับการสอบสัมภาษณ์       ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ สุยะ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา