โลโก้เว็บไซต์ 2016-07-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-07-08

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์’ 59 พร้อมเปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน 17 สิงหาคม 2559 นี้
ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดงานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์’ 59 พร้อมเปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน  17 สิงหาคม 2559 นี้ ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้ใ... >> อ่านต่อ


ศูนย์ภาษาฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ศูนย์ภาษาฯ มทร.ล้านนา ลำปาง ขอแจ้งกำหนดการสอบ Pre-test และ Post-test MOCK TOEIC ของนักศึกษา รหัส 59 ทุกคน ประจำปีการศึกษา 2559 และตารางห้องเรียนโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 28-29 กค 59 และ 1-5 สค 59>> ตารางการสอบ Pre-test MOCK TOEIC ของนักศึกษา รหัส 59 ทุกคน ประจำปีการศึกษา 2559 (28 ก.ค. 2559)>> >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมงาน Newton Fund Information Day โดย บริติช เคานชิล ประเทศไทย
ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงาน Newton Fund Information Day โดย บริติช เคานชิล ประเทศไทยในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมอีสทิน ตัน เชียงใหม่โดยกิจกรรมภายในงานประกอยด้วย การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการทุน Newton ที่ 12 โครงการในประเทศไทย และบรรยายเรื่อง "เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย"สำรองที่นั่งได้ที่ >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน พร้อมเพย์ (Prompt Pay)
ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          กรมบัญชีกลาง กรุงเทพฯ ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน พร้อมเพย์ (Prompt Pay)  คือ โครงการบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่เรียกว่า  พร้อมเพย์ (Prompt Pay)  โดยผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคม ผู้รับเงินภาษีเงินได้ หรือภาษีอื่นๆ คืนจากรัฐ และประชาชนทั่วไป สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้บริการพร้อมเพย์ เพียงใช้เลขบัตรประชาชน หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ผูกบัญชีเงินฝากธนาคารกับสถาบันการเงินตั้งแต่วันที... >> อ่านต่อ


แจ้งการใช้งานรหัสสมาชิกและรหัสผ่าน(ชั่วคราว) ในการเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ของนักศึกษาใหม่ (รหัส 59)
ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

แจ้งการใช้งานรหัสสมาชิกและรหัสผ่าน(ชั่วคราว) การเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ของนักศึกษาใหม่ (รหัส 59)สามารถเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) ภายใต้ชื่อ @Internet-RMUTL และ @RMUTL-Web-Loginรหัสมาชิก (Username)  คือ   รหัสนักศึกษา  (กรอกทั้งหมดรวมทั้งขีดกลางด้วย)รหัสผ่าน  (Password)   คือ   หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน  ทั้งนี้การใช้งานรหัสสมาชิกและรหัสผ่านชุดนี้เป็นการใช้งานแบบชั่วคราวซึ่งสามารถใช้ได้ถึง 15 สิงหาคม 2559 เท่านั้น... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการเสวนาพิเศษ เรื่อง “อาเซียน : เรื่องจริงหรืออิงนิยาย”
ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการเสวนาพิเศษ เรื่อง “อาเซียน : เรื่องจริงหรืออิงนิยาย” เพื่อให้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน  ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-14.00 น.  ณ ห้อง 3501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง  ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 15 กรกฎาคม  2559  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 054-268701 ต่อ 5123 หรือ 1526 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา