โลโก้เว็บไซต์ โครงการ-bric | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : โครงการ-bric

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม Sport Unblocker I'am
อังคาร 16 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวกิจกรรม

    นักศึกษาสาขาการจัดการและนักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม Sport Unblocker I'am  ณ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีร่วมชมและให้กำลังใจในการดำเนินกิจกรรม    สำหรับกิจกรรมในงานมีการจัดแสดงรถฮอนด้า รุ่น zoomer - x  ภ... >> อ่านต่อ


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาพันธุ์พืชของมทร.ล้านนา ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จ.เชียงราย
พุธ 10 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวกิจกรรม

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาพันธุ์พืชของมทร.ล้านนา ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จ.เชียงราย    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร การดำเนินงานโครงการพัฒนาพันธุ์พืชของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา... >> อ่านต่อ


เตรียมเฮรอบ 2 กับโครงการกระทิงแดง U-Project ปี 3 มทร.ล้านนา ลำปาง ผ่านเข้ารอบ ๑ ใน ๕ ประเภทสาขาเกษตรกรรม หลังจาก U-Project 2 คว้ารางวัลชนะเลิศ สาขาการศึกษามาแล้ว
พุธ 3 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวกิจกรรม

    อาจารย์ ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา อาจารย์สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า จากเว็ปไซต์ http://ktd-uproject.com/news/httpwwwktd-uprojectcom โครงการกระทิงแดง U-Project ปี 3 ได้เฟ้นหาทีมงานคุณภาพ จากหน่วยงานสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศที่ส่งโครงการดี ๆ เข้าร่วมประกวด เพื่อเข้าร่วมโครงการ พร้อมประกาศรายชื่อ 20 โครงการที่ผ่านเข้ารอบ โดยแต่ละโครงการมีแนวคิดสร้างสรร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ผ่านเข้ารอบ 1 ใน 5 สาขาเกษตรกรรม โครงการประกวดกระทิงแดงยูโปรเจคปี 3
จันทร์ 1 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวกิจกรรม

    โครงการเกษตรน้ำน้อย เพื่อช่วยเกษตรกรสู้ภัยแล้ง สร้างวิถีเกษตรให้ยั่งยืน ผลงานนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา ลำปาง ผ่านเข้ารอบ 1 ใน 5 สาขาเกษตรกรรม โครงการประกวดกระทิงแดงยูโปรเจคปี 3  ประกาศผลผ่านเวปไซต์ http://ktd-uproject.com/news/httpwwwktd-uprojectcom เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559    ดร.สุพล  ใจวงศ... >> อ่านต่อ


อาจารย์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ มทร.ล้านนา ลำปาง ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ “โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ การใช้งาน Tablet และ Android”
เสาร์ 30 มกราคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 16, 17, 23, 24, 30 มกราคม 2559 เป็นจำนวน 5 วัน ในเวลาช่วง 3 สัปดาห์ในเดือน มกราคม 2559 ที่ผ่านมา สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง นำโดย อาจารย์วิษณุ ช้างเนียม หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจและคณาจารย์ในสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ได้ลงพื้นที่ร่วมมือกับ นายไพศาล ลาภจรัสแสงโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 ในการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยการเป็นวิทยากรรับเชิญในการฝึกอบรมในหัวข้อ “โค... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับจังหวัด จัดขบวนแห่กัณฑ์มหาพน ร่วมโครงการตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณข่วงนคร อ.เมือง จ.ลำปาง
อังคาร 8 ธันวาคม 2558 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง จัดขบวนแห่กัณฑ์มหาพน ร่วมโครงการตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๘   ณ บริเวณข่วงนคร อ.เมือง จ.ลำปาง โดยปีนี้ มหาวิทยาลัยฯ รับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์มหาพน โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมเดินขบวน และมีศูนย์วัฒนธรรมเป็นผู้ควบคุมดูแลความสวยงามของขบวน  ทั้งนี้ ขบวนเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ทั้งหมดรวม ๑๗ กัณฑ์ ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา และเจ้าภาพร่วมจากอำเภอต่าง ๆ กว่า ๔๐ ขบวน ทั้งนี... >> อ่านต่อ


นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมทำแนวกันไฟโครงการเฮาฮักม่อนพระยาแช่
จันทร์ 7 ธันวาคม 2558 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมทำแนวกันไฟป่าในโครงการเฮาฮักม่อนพระยาแช่ ณ บริเวณฝายเขต 5 โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา เพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและเป็นหนึ่งในโครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปี 2559 ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 26 คน    ข่าว/ภาพ :บุ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการผลงานโครงการยกระดับฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
พฤหัสบดี 3 ธันวาคม 2558 / ข่าวกิจกรรม

    คณะดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนพอเพียงบ้านวอแก้ว ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน ครั้งที่ 2 (2nd International symposium on Local Wisdom and Improving  Quality of  Life ) “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำความสุข สู่ชุมชน”ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน  - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเกี่ยวข้าววันพ่อ เผยแพร่สู่ชุมชน น้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงถวายพ่อหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พุธ 2 ธันวาคม 2558 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมใจร่วมงาน “ราชมงคลร่วมใจ เกี่ยวข้าววันพ่อ เผยแพร่สู่ชุมชน” ณ บริเวณแปลงนาสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้ตระหนักในคุณค่ารากฐานเดิมที่คนไทยที่มีต่อข้าว น้อนนำพระราชดำริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ ทั้งนี้ ข้าวที่นำมาปลูก เป็นข้าวเหนียวหอม พันธ์ “ธัญสิริน... >> อ่านต่อ


นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการจิตอาสา พัฒนาโรงเรียนบ้านทรายมูล
อาทิตย์ 29 พฤศจิกายน 2558 / ข่าวกิจกรรม

    อาจารย์พรพิมล  อริยะวงษ์ อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน2558 ที่ผ่านมา  นักศึกษาสาขา สาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์เทคโนโลยีการอาหารและสาขาประมง ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.1)จำนวน 29 คนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ได้จัดทำโครงการ“จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน” ณ โรงเรียนบ้านทรายมูล หมู่1 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 45


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา