โลโก้เว็บไซต์ 2017-07-14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-07-14

กอ.รมน.จังหวัดลำปาง บรรยายหัวข้อ "ยาเสพติดไม่ช่วยชีวิตคุณ" ให้กับนศ. มทร.ล้านนา ลำปาง
ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

กอ.รมน.จังหวัดลำปาง บรรยายหัวข้อ "ยาเสพติดไม่ช่วยชีวิตคุณ"  ให้กับนศ. มทร.ล้านนา ลำปาง         14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดโครงการอบรม หัวข้อ "ยาเสพติด ไม่ช่วยชีวิตคุณ" ได้รับเกียรติจาก ดต.สมพงษ์ ศรีทิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับ นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง         โอกาสนี้ ได้รับเกียรติ... >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “แบ่งปันรอยยิ้ม จากพี่สู่น้อง” ให้กับนักเรียนโรงเรียนปงวัง
ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “แบ่งปันรอยยิ้ม จากพี่สู่น้อง” ให้กับนักเรียนโรงเรียนปงวัง          อาจารย์พรพิมล อาริยะวงษ์ อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม2560  เวลา 08.00 - 12.00 น. นักศึกษาสาขาท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการจัดการ สาขาระบบสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่2/4 และสาขาประมง สาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 1/4 ระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม รหัสวิชา13061002 ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน “เปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์”
ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน “เปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์”        วันที่ 12 กรกฎาคม 2560  เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน การจัดงาน "เปิดรั้วราชมงคลล้านนางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560" โดยมีประธาน เลขานุการ คณะกรมการแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุม เตรียมความพร้อมการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมกันนี้                     มติที่ประชุมยังกำหนดจัดงาน ... >> อ่านต่อ


ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีบ้านห้วยทราย ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2560 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีบ้านห้วยทราย ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ดำเนินโครงการโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นำเสนอผลการดำเนินงาน ผศ.ประยงค์ ใสนวน (หัวหน้าโครงการ)  และคณะ โครงการนี้มีแนวคิดในการดำเนินงานคือ “การลดใช้สารเคมี นำสู่วิถีแห่งความพอเพียง ” ได้รับเกียรติจาก รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกวัล และนายอุดม ... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                 ขอประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไปสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 จำนวน 2 อัตรา ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560 ในวันและสฃาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> อ่านต่อ


ขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเข้าวัดวันธรรมสวนะ(วันพระ) นีวบประมาณ พ.ศ.2560
ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                        สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม  - 5 ตุลาคม  2560 >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2560
ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                 สำนักงานจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง 12-25 ปี เข้าร่วมประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2560 ปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มการสมัครทางเว็บไซต์ www.utokapat.org/JuniorWaterChalleng... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2560
ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2560 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา
ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                 สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา  ระหว่างวันที่ 11-15 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) จังหวัดเชียงใหม่  ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ จัดส่งใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.089-7554399 >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                   องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา  ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 082-7629161   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 11


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา