โลโก้เว็บไซต์ 2016-11-04 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-11-04

วิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแก่นักศึกษาโครงการ BRIC พร้อมบูรณาการการเรียนการสอนที่เน้นฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติ
ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          4 พฤศจิกายน 2559 งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงานแก่นักศึกษาโครงการ “Brawijaya – RMUTL International Class Program” (BRIC) พร้อมบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างคณะ  ณ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ) และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  เพื่อศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในจังหวัดลำปาง          การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภายใต้โครงการ BRIC ซึ่งสืบเนื่องจากโครงการความร่ว... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมอาหาร ภายใต้นโยบายรัฐบาล
ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          29 ตุลาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียมความพร้อมการเสนองบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้านนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ภายใต้ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมีคณะดำเนินงานฯจากทุกพื้นที่เข้าร่วมประชุมกว่า 20 คน          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ สุยะ          ที่มาของข่าว : อ.กนกวรรณ เวชกามา >> อ่านต่อ


สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.ล้านนา ลำปาง บูรณาการการเรียนการสอน ศึกษาดูงานโครงการหลวงตามเส้นทางตามรอยพระบาท
ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          สาขาวิชาการท่องท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงานโครงการหลวงตามเส้นทางตามรอยพระบาท ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง พิพิธภัณฑ์โรงงานโครงการหลวง 1 และบ้านไม้หอมฮิโนกิ หมู่บ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2559  โดยมีมีนักศึกษาเข้าร่วม 52 คน          การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างรายวิชามัคคุเทศก์ รายวิชาการท่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา