โลโก้เว็บไซต์ 2016-11-14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-11-14

มทร.ล้านนา ลำปาง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
จันทร์ 14 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

             วันนี้ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยอาจารย์พิทูร นพนาคร หัวหน้าสาขาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนท่านรองอธิการบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีกับจังหวัดลาง เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๕๙ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง     ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ลานจัตุรมุข ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง           ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา รอบโควตา ปี ๒๕๖๐ ต้นเดือน พ.ย. ผลตอบรับดีเกินคาด
จันทร์ 14 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา  ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา รอบโควตา ปี ๒๕๖๐ ต้นเดือน พ.ย. ผลตอบรับดีเกินคาด ทีมงานแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยนางสาวอภิรดี เลี้ยงประเสริฐ นักวิชาการศึกษา (จนท.ฝ่ายแนะแนว) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ออกแนะแนวการศึกษา  รอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ภายในจังหวัดลำปาง ได้แก่โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา โรงเรียนทุ่งก... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์โครงการจำหน่ายข้าวเพื่อช่วยเหลือชาวนาจังหวัดลำปาง
จันทร์ 14 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์โครงการจำหน่ายข้าวเพื่อช่วยเหลือชาวนาจังหวัดลำปาง  เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวลำปาง ตามโครงการจำหน่ายข้าวเพื่อช่วยเหลือชาวนา “ข้าว ล้ำ ลำ ข้าวลำปาง” ภายใต้แนวคิด “คนลำปางไม่ทิ่งกัน”  หากประสงค์จะสั่งซื้อข้าวเป็นจำนวนมาก ให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 054-265087  ในวันและเวลาราชการ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาโครงการ BRIC
จันทร์ 14 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          11 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาในโครงการ BRIC : Brawijaya – RMUTL International Class Program  ณ ห้อง INNOVATION ชั้น 6 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยมี ผศ. วิทยา  วนาภิชิต  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ผศ. วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  ดร. ยรรยง  เฉลิมศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร และคณาจารย์ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว  ทั้งนี้ภายหลังจากการเรียนในมหาวิทยาลัย นักศึกษาในโครงการบางส่วนจะเข้ารับการฝึกงานในสถานประก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา