โลโก้เว็บไซต์ โครงการ-bric | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : โครงการ-bric

นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการแบ่งปันความรู้พี่สู่น้อง
พฤหัสบดี 19 พฤศจิกายน 2558 / ข่าวกิจกรรม

    นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการ แบ่งปันความรู้จากพี่สู่น้อง แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน  2558 เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจและค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม     >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ จัด ณ ม.ราชภัฏลำปาง
พุธ 18 พฤศจิกายน 2558 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้บริหาร ร่วมโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ : ศิลปินแห่งชาติสัญจร ประจำปี ๒๕๕๙ จัด ณ หอประชุม ม.ราชภัฏลำปางโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ กล่าวถึงความเป็นมาโครงการ  พร้อมกันนี้นายสมชัย กมลเทพเท... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน
ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2558 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 คณะวิศวกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทเลคิเซ่ ไลค์ติ้ง จำกัด และบริษัทสตาร์แอร์ จัดโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ณ ห้องบรรยายชั้น 2 อาคารเรียนรวม 80พรรษา โดยได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด    การจัดโครง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 41 - 43 ทั้งหมด 43


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา