โลโก้เว็บไซต์ โครงการ-bric | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : โครงการ-bric

นักศึกษาการท่องเที่ยวและโรงแรม มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพี่สอนน้อง ณ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล
พุธ 25 พฤศจิกายน 2558 / ข่าวกิจกรรม

    อาจารย์พรพิมล  อริยะวงษ์ อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า นักศึกษาสาขาท่องเที่ยวและการโรงแรมระดับปริญญาตรีชั้นปีที่1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ จำนวน47คนจัดทำโครงการ “พี่สอนน้อง” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1จำนวน 30 คน ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาโดยมีวัตถุประสงค์ นักศึกษาจะถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติเพื่อเป็นการ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกิจกรรมการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปี 2559
พุธ 25 พฤศจิกายน 2558 / ข่าวกิจกรรม

    อาจารย์กรณิศ เปี้ยอุดร และอาจารย์ญาดาคำลือมี เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปี 2559กับทางจังหวัดลำปาง โดยในงานนี้ได้มีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เช่น โครงการเฮาฮักม่อนพระยาแช่ โดย We Love The King We Love Thailandนครลำปาง และส่วนราชการต่างๆ ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำวังเฮือ ตำบลพระบาท อำเ... >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการแบ่งปันความรู้พี่สู่น้อง
พฤหัสบดี 19 พฤศจิกายน 2558 / ข่าวกิจกรรม

    นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการ แบ่งปันความรู้จากพี่สู่น้อง แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน  2558 เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจและค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม     >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ จัด ณ ม.ราชภัฏลำปาง
พุธ 18 พฤศจิกายน 2558 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้บริหาร ร่วมโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ : ศิลปินแห่งชาติสัญจร ประจำปี ๒๕๕๙ จัด ณ หอประชุม ม.ราชภัฏลำปางโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ กล่าวถึงความเป็นมาโครงการ  พร้อมกันนี้นายสมชัย กมลเทพเท... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน
ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2558 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 คณะวิศวกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทเลคิเซ่ ไลค์ติ้ง จำกัด และบริษัทสตาร์แอร์ จัดโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ณ ห้องบรรยายชั้น 2 อาคารเรียนรวม 80พรรษา โดยได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด    การจัดโครง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 41 - 45 ทั้งหมด 45


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา