โลโก้เว็บไซต์ 2016-06-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-06-08

อาจารย์คณะวิทยาสตร์ฯเป็นวิทยากรฝึกอบรมการทำลาบเห็ด ไส้อั่วเห็ด
พุธ 8 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ได้ดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา กรณี : บ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 ต.วอแก้ว อ.เมือง จ.ลำปาง  ผศ.นวลศรี จารุทรรศน์วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ด หัวหน้าโครงการย่อยการผลิตเห็ดครบวงจร อาจารย์ชัยธวัช จารุทรรศน์ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยา... >> อ่านต่อ


คณะนักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับทีมงาน สวพ. ในโอกาสประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย Concept paper ประจำปี 2561
พุธ 8 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

       8 มิถุนายน 2559 คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับ ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมทีมงานในโอกาสประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คณาจารย์นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการ concept paper ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมี ผศ.วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวต้อนรับคณะทำงาน       ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา ผู้อ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา