โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-08-20

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ระยะที่ 2 ระดับแผนธุรกิจ
เสาร์ 20 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          20-21 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ระยะที่ 2 ระดับแผนธุรกิจ ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีผู้เข้าร่วม 150 คน          สำหรับการจัดอบรมผู้ประกอบการใหม่ระยะที่ 2 ระดับแผนธุรกิจ มีการอบรม 12 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อ บทสรุปผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) แผนการตลาด แผนการผลิต  แผนองค์กรธุรกิจ แผนการดำเนินงาน และแผนการเงิน  โดยเมื่อผ่านการอบรมในระยะที่ 2  จะมีการวินิจฉัยสถานประกอบการแล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา