โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-03 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-08-03

มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2559
พุธ 3 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้รู้และตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดจนเทคนิคการให้คำปรึกษา สอบถามรายละเอียดโครงการ 054-342547-8 ต่อ 211 >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในงาน วันมนารมย์ หลังใจดี 10 ปี มนารมย์
พุธ 3 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              โรงพยาบาลมนารมย์ กรุงเทพฯ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในงาน วันมนารมย์ พลังใจดี 10 ปี มนารมย์ วันที่ 8 ตุลาคม  2559 เวลา 09.00-13.00 น. ณ บริเวณชั้น 2 โรงพยาบาลมนารมย์ กรุงเทพฯ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) ดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวดได้ที่ www.manarom.com >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการ ประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
พุธ 3 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มทร.ล้านนา ขอเชิญ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เข้ารับฟังสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการ ประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 (conฯ) อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ลำปาง >> อ่านต่อ


การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2560
พุธ 3 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               ศูนย์ประสานงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2560 กำหนดเปิดรับสมัครแบบเสนอราคาชื่อตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ได้ที่ http://www.pmca.or.th >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
พุธ 3 สิงหาคม 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

        บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จำกัด  รับสมัครพนักงาน ในตำแหน่งช่างบริการเทคนิค/เจ้าหน้าที่ธุรการ ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. มีวันหยุดตามวันหยุดนักขัตฤกษ์ (เสาร์-อาทิตย์) อัตราเงินเดือนขั้นต่ำระหว่างทดลองงาน 9,000 บาท พร้อมค่าน้ำมันรถ 2,000 บาท ผ่านทดลองงานปรับให้เป็น 10,000 บาท เบื้ยเลี้ยง ค่าเดินทางและค่าโรงแรม-ที่พัก กรณีจะต้องไปฝึกอบรมที่สำนักงานใหญ่ กทม.หรือปฏิบัติงานต่างจังหวัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-132599&nb... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร
พุธ 3 สิงหาคม 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

            วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จังหวัดเชียงใหม่  ขอประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครครู และบุคลากรทางการศึกษาหลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายตัวในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  ในตำแหน่งอาจารย์สาขางานยานยนต์ “อัตราจ้าง”  ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2559 สอบถามเพิ่มเติม โทร.053-140244-5 ,053-188992 ต่อ 123  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการจัดการองค์ความรู้ ประจำปีการศึกษา 2558
พุธ 3 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

     3 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการจัดการองค์ความรู้ประจำปีการศึกษา 2558  ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกองการศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาหลักสูตร สาขา คณะและสถาบันเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ภายใน โดยดำเนินการ 3 ประด็น ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ และด้านแนวปฏิบัติที่ดีการส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัล      ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า การจัดการองค์ความรู... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก วช. ปีงบประมาณ 2561
พุธ 3 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก วช. ประจำปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา