โลโก้เว็บไซต์ 2022-01-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2022-01-28

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ศุกร์ 28 มกราคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          28 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายหลักในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัยและมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ... >> อ่านต่อ


ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ มทร.น่าน , องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565”
ศุกร์ 28 มกราคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่  28 มกราคม 2565 บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน เข้าร่วมประชุมการจัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565” ณ ห้องประชุมชมพูภูคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้รับเกียรติจาก นายวิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นประธานในการประชุม โดยมีตัวแทนจา... >> อ่านต่อมทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ศุกร์ 28 มกราคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

       เช้าวันนี้ (28 มกราคม 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประกาศเจตจำนงต่อบุคลากรมหาวิทยาลัยและสาธารณชนในการแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการบริหารงาน ณ บริเวณสนามหน้าอาคารอำนวยการ ความว่า “จะปฏิบัติหน้าที่บริหารงานตามแนวนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและความโปร่งใส่ตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร และนักศึกษา เล็งเห็นความสำคัญ มีจิตสำนึ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา