โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 มกราคม 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 874 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          28 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายหลักในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัยและมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
          การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีการดำเนินการในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยโดยเริ่มตั้งแต่ป้ายหน้ามหาวิทยาลัย ศาลเจ้าพ่อช้างเผือก และคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร บริเวณสนามหน้าอาคารอำนวยการและศาลาพระพุทธ รับผิดชอบโดยกองบริหารทรัพยากรและกองการศึกษา บริเวณอาคารอเนกประสงค์และโดยรอบ รับผิดชอบโดยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
         ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : บรรพต  ถวัลย์วราศักดิ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา