โลโก้เว็บไซต์ 2018-02-14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-02-14

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการ จํานวน ๑ ชุด
พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลําปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการ ตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง จํานวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)    ตามรายละเอียด... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง สร้างรายได้ อาชีพเสริม การทำเยลลี่มะนาว แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

              ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเยลลี่มะนาว ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 50 คน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปางบรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติ... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์งาน Smart Heart presents Pet Variety @ Chiangmai ตอน สีสันลายจุด
พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น  แมเนจเม้นท์ จำกัด  ขอประชาสัมพันธ์ งาน Smart Heart presents Pet Variety @ Chiangmai ตอน สีสันลายจุด  ระหว่างวันที่  8- 11 มีนาคม  2561 เวลา 11.00 – 19.00 น.  ณ  เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.089-4161214 >> อ่านต่อ


ด้วยความร่วมมือ 2 หน่วนงาน ช่วยสร้างอาชีพเสริมการทำน้ำสลัด
พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

                     ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำสลัดเต้าหู้ น้ำสลัดสตรอเบอร์รี่ น้ำสลัดฟักทอง น้ำสลัดงา โดยใช้วัตถุดิบในชุมชน คือ มะนาว ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 50 คน ... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์ “งานมหัศจรรย์ล้านนาเมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา” ครั้งที่ 14
พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                 เทศบาลเมืองต้นเปา ได้กำหนดจัดงาน “มหัศจรรย์ล้านนา เมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณหมู่บ้านต้นเปา ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ. เชียงใหม่ ชมการตกแต่งหน้าร้านและซุ้มซอย พิพิธภัณฑ์กระดาษาสา  การแสดงกระดาษสาที่ใหญ่ที่สุดในโลก การสาธิตการทำกระดาษสา และกิจกรรมอื่นๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053-338048-9 >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทส) รุ่นที่ 28
พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                ภาควิชาการท่องเที่ยว ม.เชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 28 ในระหว่างวันที่ 26  มีนาคม  - 17 กรกฎาคม  2561 และเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มีนาคม  2561 ณ ภาควิชาการท่องเที่ยว ชั้น 2 อาคาร HB 5 คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ htpp://www.human.cmu.ac.th >> อ่านต่อ


รับสมัครงานเป็นพนักงานสัญญาจ้าง/เหมาชิ้นงาน
พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

                บมจ.อาหารสากล สาขาโรงงานจังหวัดลำปาง รับสมัครนักศึกษา อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เข้าทำงานเป็นพนักงานสัญญาจ้าง/เหมาชิ้นงาน  เพื่อหารายได้ช่วงปิดภาคเรียนจำนวนมาก   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-8163203 คุณแสงจันทร์ >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “Leadership Development Program”
พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                  บ.ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)  ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “Leadership Development Program” เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ความเป้นผุ้นำให้กับนิสิตนักศึกษา และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ซึ่งในปี 2561 กำหนดจัด จำนวน 2 รุ่น ๆละ 40 คน ดังนี้ รุ่นที่ 49 วันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี รุ่นที่ 50 วันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพ... >> อ่านต่อ


สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “พี่ใหญ่สอนภาษาอังกฤษให้น้อง” รุ่นที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านจำค่า ฝึกทักษะสันทนาการฟัง พูด อ่าน เขียน
พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

        วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “พี่ใหญ่สอนภาษาอังกฤษให้น้อง” รุ่นที่ ๖  โรงเรียนบ้านจำค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๑-๖ จำนวน ๑๐๐ คน          อาจารย์วัลจิลีน จันทรวิโรจน์ หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เปิดเผยว่า กิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ “พี่ใหญ่สอนภาษาอังกฤษใ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา