โลโก้เว็บไซต์ ณัฐพรรณ งามสม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : ณัฐพรรณ งามสม

สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม “หลักสูตรการศึกษาดูงานการให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ณ ประเทศนอร์เวย์ และสวีเดน (Study Visit on EV Charging Station in Norway & Sweden: SEC)”
อังคาร 21 พฤษภาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ด้วยสถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญร่วมฝึกอบรม “หลักสูตรการศึกษาดูงานการให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยต์ไฟฟ้า ณ ประเทศนอร์เวย์ และสวีเดน (Study Visit on EV Charging Station in Norway & Sweden: SEC)” ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊สเซส  และศึกษาดูงาน ณ ประเทศนอร์เวย์ และสวีเดน ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ >> อ่านต่อ


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญชวนประกวดละครสั้น หัวข้อ “ภัยการค้ามนุษย์”
ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง กำหนดจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดลำปาง  ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดละครสั้นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ หัวข้อ “ภัยการค้ามนุษย์” ทั้งนี้สามาถส่งใบสมัครให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   รายละเอี... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง อาจารย์ (ผู้สอน) 1 อัตรา
จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562 / ข่าวรับสมัครงาน

           ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง อาจารย์ (ผู้สอน) สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 1อัตรา เงินเดือนละ 28,780 บาท  ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.lpc.rmutl.ac.th และยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารทรัพยากร หรือ pkapunya@hotmail.com มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม  2562 – 31 พฤษภาคม 2562 สอบถ... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยประชากรศาสตร์เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ และเรียงความ/บทความ หัวข้อ “นโยบายการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อประเทศไทยที่อยากเห็นในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า”
ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ด้วยวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ และเรียงความ/บทความ หัวข้อ “นโยบายการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อประเทศไทยที่อยากเห็นในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า”  ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและผลงานเข้าประกวดไปที่วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือทาง E-mail: academic_cps@chula.ac.th ภายใน วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรรณวด... >> อ่านต่อ


มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน 3 ตำแหน่ง
อังคาร 7 พฤษภาคม 2562 / ข่าวรับสมัครงาน

          มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ในตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน จำนวน 1 อัตรา  ตำแหน่งครูประจำหอพักนักเรียนพิการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งแม่ครัว จำนวน 1 อัตรา  ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาษคม 2562  ถึง 15 พฤษภาคม  2562 เวลา 08.00-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามโทร 054-223836 / 054-316395    >> อ่านต่อ


กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2562 / ข่าวรับสมัครงาน

          ด้วยกรมศิลปากร  จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2562 โดยจะดำเนินการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 8-27 พฤษภาคม 2562  รายละเอียดการรับสมัครสามารถเปิดดูได้ทาง https://finearts.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2562" รายละเอียดคลิก  >> อ่านต่อ


บ.อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด เชิญส่งผลงานประกวดวาดภาพในโครงการจินตนาการ สืบสวน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 หัวข้อ “บวร” ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย
อังคาร 30 เมษายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการ “จินตนาการ สืบสวน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน ช่วยกันสืบสาน อนุรักษ์ภาษาและวรรณกรรมไทย จึงได้จัดการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “บวร” ความสุข  ความผูกพันของสังคมไทย  เพื่อให้เยาวชนได้รู้ถึงความสำคัญของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร)  เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2562 ... >> อ่านต่อ


กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
อังคาร 30 เมษายน 2562 / ข่าวรับสมัครงาน

          ด้วยกรมศิลปากร จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2562  ระหว่างวันที่ 1-20 พฤษภาคม 2562   รายละเอียดการรับสมัครสามารถดูได้ทาง http://finearts.thaijobjob.com     หัวข้อ  “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2562”      >> อ่านต่อ


กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
อังคาร 30 เมษายน 2562 / ข่าวรับสมัครงาน

          ด้วยกรมศิลปากร จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร 1/2562 ระหว่างวันที่ 7-30  พฤษภาคม  2562   รายละเอียดการรับสมัครสามารถดูได้ทาง http://finearts.thaijobjob.com  หัวข้อ  “รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัด กรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2562”     >> อ่านต่อ


กรมอนามัยเชิญชวนประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง “ พ.ร.บ.นมผง”
จันทร์ 29 เมษายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ด้วยกรมอนามัยได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนสำนักส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  จึงเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคลิปวีดิโอสั้นเชิงสร้างสรรค์ผ่านสื่อดิจิตอล (Digital Media) ในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง “พ.ร.บ.นมผง”  ผู้สนใจสามาถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๔๐,๐๐๐.- บาท  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 20


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา