โลโก้เว็บไซต์ 2019-04-29 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2019-04-29

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฯ
จันทร์ 29 เมษายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

    ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อส่วนหนึ่งในการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน ๒ ฉบับ       ๑.  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ......       ๒.  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ......       ท่านสามารถ download แบบเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ที่เอกสารประกอ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานดำหัวอาจารย์อาวุโสและอธิการบดี 62 สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง
จันทร์ 29 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

          25 เมษายน 2562 ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ร่วมรดน้ำดัวหัวอาจารย์อาวุโสและอธิการบดี  ในงานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ราชมงคลล้านนา  2562  ณ ลานอาคารอำนวยการ เพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ของไทย ... >> อ่านต่อ


กรมอนามัยเชิญชวนประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง “ พ.ร.บ.นมผง”
จันทร์ 29 เมษายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ด้วยกรมอนามัยได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนสำนักส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  จึงเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคลิปวีดิโอสั้นเชิงสร้างสรรค์ผ่านสื่อดิจิตอล (Digital Media) ในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง “พ.ร.บ.นมผง”  ผู้สนใจสามาถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๔๐,๐๐๐.- บาท  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา