โลโก้เว็บไซต์ 2019-05-17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2019-05-17

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญชวนประกวดละครสั้น หัวข้อ “ภัยการค้ามนุษย์”
ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง กำหนดจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดลำปาง  ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดละครสั้นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ หัวข้อ “ภัยการค้ามนุษย์” ทั้งนี้สามาถส่งใบสมัครให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   รายละเอี... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา