โลโก้เว็บไซต์ 2019-05-10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2019-05-10

ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ 5 : Extra ประจำปีการศึกษา 2562
ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2562 / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ 5 : Extra ประจำปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียดตามลิ้งค์นี้ >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2563
ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์หรือบุคคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขั้นตอนการเสนอโครงการ แจ้งความประสงค์ที่จะดำเนินงานโครงการ โดยส่งชื่อโครงการและงบประมาณ มายังผู้ประสานงาน ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 การเขียนโครงการเป็นไป (ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด):  เขียนให้กระชับชัดเจน และเข้าใจกระบวนการดำเนินโครงการ ส่... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยประชากรศาสตร์เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ และเรียงความ/บทความ หัวข้อ “นโยบายการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อประเทศไทยที่อยากเห็นในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า”
ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ด้วยวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ และเรียงความ/บทความ หัวข้อ “นโยบายการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อประเทศไทยที่อยากเห็นในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า”  ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและผลงานเข้าประกวดไปที่วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือทาง E-mail: academic_cps@chula.ac.th ภายใน วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรรณวด... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา