โลโก้เว็บไซต์ 2019-05-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2019-05-21

สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม “หลักสูตรการศึกษาดูงานการให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ณ ประเทศนอร์เวย์ และสวีเดน (Study Visit on EV Charging Station in Norway & Sweden: SEC)”
อังคาร 21 พฤษภาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ด้วยสถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญร่วมฝึกอบรม “หลักสูตรการศึกษาดูงานการให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยต์ไฟฟ้า ณ ประเทศนอร์เวย์ และสวีเดน (Study Visit on EV Charging Station in Norway & Sweden: SEC)” ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊สเซส  และศึกษาดูงาน ณ ประเทศนอร์เวย์ และสวีเดน ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา