โลโก้เว็บไซต์ start-up-smes | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : start-up-smes

มทร.ล้านนา ลำปางร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี2559 รุ่นที่ 1 พัฒนาศักยภาพของ SMEs ไทย
เสาร์ 11 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          (10 มิถุนายน 2559) ที่ห้องบรรยายรวม อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2559 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการสู่ SMEs ไทย กำหนดจัดอบรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2559 โดยได้รับเกียรติจากคุณวิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์  รองผู้อำนวยการหลักสูตร LIT-MBA  เป็นวิทยากรอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรม 150 คน          ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโล... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ๑ ใน ๑๐ ภาคส่วน ร่วมกับ ๓ กลุ่มภาคี SME Start Up, Turn around, Stronger เสริมพลังพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยจังหวัดลำปาง
พฤหัสบดี 2 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

                  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมงาน “Northern Smart SMEs” ณ  ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีอาจารย์กร  จันทรวิโรจน์ เป็นผู้ประสานงานโครงการฯ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากท่านสามารถ  ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการ Strat Up SMEs 2016 งานนี้ SMEs ต้องห้าม (พลาด)
พฤหัสบดี 26 พฤษภาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                 อาจารย์กร   จันทรวิโรจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (ผู้ประสานงาน)โครงการ Strat Up SMEs 2016เปิดเผยว่า มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรม หอการค้า พัฒนาจังหวัด พาณิชย์จังหวัด สมาคมคลัสเตอร์จังหวัดลำปาง และสมาพันธ์ SMEsไทย (ลำปาง) ได้ร่วมกันจัดงาน SMART SMEs 2016ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ –๑๕.๐๐ น. ณ  โรงแรมลำปางเวียงทอง                 ภายในงานจะมีการเปิดตัวโครงการ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกับเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs และสสว. เปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up SMEs ปี ๒๕๕๙ (ภาคเหนือตอนบน)
อังคาร 17 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

              เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์กร จันทรวิโรจน์ ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Upมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำทีมงานร่วมการสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ และเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up SMEs ปี ๒๕๕๙ (ภาคเหนือตอนบน) โอกาสนี้ ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูง จากนายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทั... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ(SME Bank) หารือเรื่องการสนับสนุนด้านการพิจารณาเงินกู้ โครงการสำหรับผู้ประกอบการใหม่ เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start-Up)
จันทร์ 25 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    อาจารย์กร จันทรวิโรจน์ ผู้ประสานงานโครงการ ผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ๒๕๕๙ (New Entrepreneurs creation & Start-Up 2016) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ให้เกียรติต้อนรับคณะผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ(SME Bank) ประกอบด้วย คุณจรินทร์ เชียงกุล ผู้อำนวยการภาค ๑ คุณบรรเจิด ขาวลออ ผู้จัดการ เขต ๓ และคุณวัชระ ผู้จัดการสาขาลำปาง ในโอกาสหารือเรื่... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปางร่วมกับหอการค้าจังหวัดลำปาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ SMEs Clinic
พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดลำปาง ณ ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเชียลำปาง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 25559 เพื่อร่วมจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษา  SMEs Clinicให้คำปรึกษาและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs    ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงค... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับผู้แทนหอการค้าจังหวัดลำปางในการหารือด้าน SMEs
จันทร์ 15 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับคุณสกล สุพรรณบรรจง รองประธานหอการค้าจังหวัด ลำปาง ประธานกลุ่มงานด้านเศรษฐกิจ และ ทีมงาน ในโอกาสหารือด้านความร่วมมือจัด ตั้งศูนย์ SMEs Clinic เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง     >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา