โลโก้เว็บไซต์ 2016-05-17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-05-17

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จ.ลำปาง จัดอบรมโครงการแก้ไขปัญหาน้ำมันทอดซ้ำ
อังคาร 17 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดอบรมโครงการแก้ไขปัญหาน้ำมันทอดซ้ำแก่กลุ่มเครือข่ายจังหวัดลำปาง  ณ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกับเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs และสสว. เปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up SMEs ปี ๒๕๕๙ (ภาคเหนือตอนบน)
อังคาร 17 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

              เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์กร จันทรวิโรจน์ ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Upมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำทีมงานร่วมการสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ และเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up SMEs ปี ๒๕๕๙ (ภาคเหนือตอนบน) โอกาสนี้ ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูง จากนายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทั... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและวันอำลาสถาบันปีการศึกษา 2558
อังคาร 17 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงานปัจฉิมนิเทศและวันอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 1077 คน  ณ อาคารอเนกประสงค์  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559     ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  กล่าวว่า งานป... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา