โลโก้เว็บไซต์ 2016-06-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-06-02

มทร.ล้านนา ลำปาง ๑ ใน ๑๐ ภาคส่วน ร่วมกับ ๓ กลุ่มภาคี SME Start Up, Turn around, Stronger เสริมพลังพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยจังหวัดลำปาง
พฤหัสบดี 2 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

                  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมงาน “Northern Smart SMEs” ณ  ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีอาจารย์กร  จันทรวิโรจน์ เป็นผู้ประสานงานโครงการฯ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากท่านสามารถ  ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา