โลโก้เว็บไซต์ 2016-05-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-05-26

มทร.ล้านนา แจ้งกำหนดฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
พฤหัสบดี 26 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๕-๙ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีกำหนดการซ้อมใหญ่ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ และมีพิธีรับพระราชทานปริญญาในวันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีนั้น เพื่อความพร้อมเพรียงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบัณฑิตม... >> อ่านต่อ


คกก.บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมประชุม Reprofile สัญจร (วาระพิเศษ)
พฤหัสบดี 26 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

                 เมื่อเร็ว ๆ นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในโอกาสประชุม Reprofileสัญจร (วาระพิเศษ) ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง                การประชุมดังกล่าว ได้มีการกำหนดแผนก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการ Strat Up SMEs 2016 งานนี้ SMEs ต้องห้าม (พลาด)
พฤหัสบดี 26 พฤษภาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                 อาจารย์กร   จันทรวิโรจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (ผู้ประสานงาน)โครงการ Strat Up SMEs 2016เปิดเผยว่า มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรม หอการค้า พัฒนาจังหวัด พาณิชย์จังหวัด สมาคมคลัสเตอร์จังหวัดลำปาง และสมาพันธ์ SMEsไทย (ลำปาง) ได้ร่วมกันจัดงาน SMART SMEs 2016ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ –๑๕.๐๐ น. ณ  โรงแรมลำปางเวียงทอง                 ภายในงานจะมีการเปิดตัวโครงการ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา