โลโก้เว็บไซต์ big-cleaning-day | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : big-cleaning-day

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day อุทยานแห่งชาติม่อนพระยาแช่
พุธ 18 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจรย์บุญธรรม โสใจวงศ์ นำบุคลากรของมหาวิยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day ณ  อุทยานแห่งชาติม่อนพระยาแช่ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายสามารถ  ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง   ให้เกียรติเป็นประธาน                >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม Big cleaning day ปลูกฝังจิตอาสารักษาความสะอาด
พุธ 20 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม Big cleaning day เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษารู้จักรักษา ทำความสะอาดอาคารสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ช่างที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ชื่นชมกิจกรรม พร้อมกับรอชมผลงานหลังปฏิบัติการ Big cleaning day ดังกล่าวด้วย    สำหรับการแบ่งกลุ่มโครงการ Big Cleaning Day 2016 ดังกล่าว ไ... >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ BALA AEROBIG CONTEST ส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา
พุธ 30 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการ BALA AEROBIG CONTESTณ โถงชั้น 1 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชญา  วรามิตร ผู้ประสานงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด    การจัดกิจกรรมดัง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา