โลโก้เว็บไซต์ 2016-05-18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-05-18

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการแปรรูปสับปะรด
พุธ 18 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

     คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดลำปาง  จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการแปรรูปสับปะรดแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดบ้านเสด็จ ต.บ้านเสด็จ  อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารสำนักงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานเปิดงาน    สำหรับการจัดอบรมดังกล่าวประกอบด้วย หลักสูตรการทำน้ำยาล้างจานส... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day อุทยานแห่งชาติม่อนพระยาแช่
พุธ 18 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจรย์บุญธรรม โสใจวงศ์ นำบุคลากรของมหาวิยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day ณ  อุทยานแห่งชาติม่อนพระยาแช่ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายสามารถ  ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง   ให้เกียรติเป็นประธาน                >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา