โลโก้เว็บไซต์ 2016-04-20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-04-20

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม Big cleaning day ปลูกฝังจิตอาสารักษาความสะอาด
พุธ 20 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม Big cleaning day เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษารู้จักรักษา ทำความสะอาดอาคารสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ช่างที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ชื่นชมกิจกรรม พร้อมกับรอชมผลงานหลังปฏิบัติการ Big cleaning day ดังกล่าวด้วย    สำหรับการแบ่งกลุ่มโครงการ Big Cleaning Day 2016 ดังกล่าว ไ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา