โลโก้เว็บไซต์ แม่วัง-45 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : แม่วัง-45

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมจากมูลนิธิชูติวัตรแม่วังร่วมใจ
พุธ 7 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          นายสมภพ  สมยา นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รับมอบเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจำนวน 10,000 บาท จากมูลนิธิชูติวัตรแม่วังร่วมใจ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ สำนักงานกองการศึกษา อาคารอำนวยการ โดยมีนายนิวัติ ใจรินทร์ ผู้แทนสมาคมเป็นผู้มอบ          สำหรับมูลนิธิชูติวัตรแม่วังร่วมใจจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2544 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา และช่วยเหลือนักศึกษาเรียนดีแต่ยากจน  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง... >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษาจับมือสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง จัดกิจกรรมรับน้องเข้าบ้าน 59 พร้อมมอบรุ่น แม่วัง 45
อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

           11 สิงหาคม 2559 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง  จัดกิจกรรมรับน้องเข้าบ้าน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อต้อนรับน้องใหม่สู่บ้านหลังที่สอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน           นายสมภพ  สมยา นากยกสโมสรนักศึกษาฯ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมรับน้องประจำปีการศึกษา 2559 ของสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร... >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานแข่งขันกีฬาสีภายใน “แม่วังเกมส์” ประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมเผยผลการประกวดและแข่งขันกีฬา
อังคาร 1 ธันวาคม 2558 / ข่าวกิจกรรม

    นายบุญสยาม  ขัดบุญเรือง นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ สโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน พร้อมมีการประกาศผลรางวัลการแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ พร้อมกันนี้ ภายในงาน ยังมีการประกวดกองเชียร์ หลีดมือ หลีดแดนซ์ หลีดป่วง สแตนเชียร์ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา