โลโก้เว็บไซต์ 2016-09-07 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-09-07

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมจากมูลนิธิชูติวัตรแม่วังร่วมใจ
พุธ 7 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          นายสมภพ  สมยา นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รับมอบเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจำนวน 10,000 บาท จากมูลนิธิชูติวัตรแม่วังร่วมใจ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ สำนักงานกองการศึกษา อาคารอำนวยการ โดยมีนายนิวัติ ใจรินทร์ ผู้แทนสมาคมเป็นผู้มอบ          สำหรับมูลนิธิชูติวัตรแม่วังร่วมใจจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2544 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา และช่วยเหลือนักศึกษาเรียนดีแต่ยากจน  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
พุธ 7 กันยายน 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

               บริษัทโออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  เป็นผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียว “โออิชิ” ... >> อ่านต่อ


ขอแจ้งเลื่อนบริจาคโลหิต
พุธ 7 กันยายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง  ขอเลื่อนการรับบริจาคโลหิต จากวันที่ 13 กันยายน 2559  เป็น วันที่  12 กันยายน 2559  เวลา 09.00-12.00 น. ณ มทร.ล้านนา ลำปาง  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา