โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “Leadership Development Program”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “Leadership Development Program”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 131 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  บ.ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)  ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “Leadership Development Program” เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ความเป้นผุ้นำให้กับนิสิตนักศึกษา และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ซึ่งในปี 2561 กำหนดจัด จำนวน 2 รุ่น ๆละ 40 คน ดังนี้

รุ่นที่ 49 วันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี

รุ่นที่ 50 วันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-0712977,02-0712978


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา